Thursday, November 28, 2013

Kas võlakirjade hinna languse korrektsioon on ikka läbi?

Enamus minu poolt loetavaid laineanalüütikuid väidavad, et võlakirjade yield on jälle tõsuslaines. Seekord oleks siis juba 3 tõusev laine. Pane siia aga 10-aastaste võlakirjade indeksi graafiku.


Siin peal on minu poolt pandud alternatiivne lugemine lainemeestele. See, mida peeti 2. laineks, oleks vaid 2. laine A-osa. Praegu oleks lõppemas(nud) B, ees ootaks veel C.
Mis toetab minu mõttekäiku?

  1. Praegusel hetkel on kõigil indikaatoritel negatiivne divergence
  2. Laineanalüütikute järgi oleks praegu lõppemas juha 2. laine 3-ndast. 3. laine on kõige suurema hooga, tema ajal peaks vähemalt MACD kõige tugevam olema. Hetkel seda isegi 3. of 3. ajaks (kõige suurema hooga liikumise) ei luba.
  3. Olen siin ka kirjutanud valuutade kohta, et neil peaks olema korrektsioonid sügavamad - sõitmine väga kaugele ühte suunda ei ole üldjuhul majanduslikult võimalik. Natuke sama käib ka intresside kohta - pigem on üldpildis liikumine rohkem külgsuunaline.
Millal on näha, milline variant on õige? Laineanalüütikud panevad oma versiooni juurde märkuse, et see saab kinnituse, kui intressid üle 21. novembri tipu liiguvad. Sama kehtib ka vastupidise kohta - kui tehakse põhi allapoole 18. novembri põhja, siis ei saa enam rääkida, et praegu on juba 3. laine üles käimas.


No comments:

Post a Comment