Wednesday, July 29, 2015

"Õiged" ja "valed" lugemised ja tasemed

RT:

"Kui mingis olukorras on tõenäolised mitu erinevat lugemist, siis ei ole nii, et turu jaoks on üks õige ja muud ei ole õiged. Lihtsalt erinevatesse lugemistesse usub erinev kogus turuosalisi. Tõenäoliselt liigub turg nii, nagu usub enamus, kuid sellest hoolimata on toetus/vastupanu ka tasemetel, mis vastavad lugemisele, mida usub piisav kogus enamuse hulka mittekuuluvaid turuosalisi."

Siit tuleneb loogika: turu enamik vaatab sama vara graafikuid statistiliselt ühtemoodi eri ajahetkedel (näevad, jälgivad ja eelistavad rohkem mingeid mustreid, vaadatakse mingeid indikaatoreid rohkem jne.) - järelikult on eelistatud lugemiste tüüp (alus) ajas aeglaselt muutuv.
Eelnevast tuleneb omakorda eri varade graafikute erinev käitumine (harjumus), kuna nende jälgijate kooslus on erinev. Siit põhjus, miks on mõistlik spetsialiseeruda varadele ja nende graafikuid pidevalt jälgida - siis tekib tunnetus, kuidas konkreetne vara üldjuhul käitub.