Sunday, April 29, 2012

Mõned mõtted S&P graafikule Elliott Wave vaatenurgast

Nädal tagasi kirjutasin S&P graafikul tekkinud sümmeetrilisest kolmnurgast. Esmaspäeval mindi sellest graafikust allapoole välja, päeva sees käidi päris all, toetuti 10.aprilli toetuse peale ja mindi ülesse. Teisipäeval mindi tagasi vastu kolmnurka, see jäi vastupanuks. Sel hetkel võis veel mõelda, et kontrollitakse vastupanu ja minnakse siis allapoole tasemeni ca 1300. Sel hetkel tulid aga välja Apple'i suurepärased tulemused ning suund võeti hoopis ülespoole.
Ma ei ole küll nii suur spetsialist, kuid mõningates kohtades kirjutatakse, et kui kolmnurgast minnakse välja küllaltki lõpuosas, siis ei pruugi lubatud hüpet üles või alla tulla.
Selle nädala lõpus sattusid ette kirjutised ja video Elliott Wave teooria tõlgendustega.  Ma olen küll selle teooria praktilise kasutuse osas küllaltki skeptiline - liiga palju tundub, et tagantjärele saab hea tahtmise puhul graafikutelt välja lugeda seda, mida vaja. Kuid pilku lainetele heita tasub siiski.
Vaadates kuude graafikut, tunduvad seekord lained välja joonistuvat selgemini kui enne. Tõus algas 2009 algul ja praegu oleks me nagu 5. laine sees.


Pilt tundub küllaltki loogiline: 2009 algusest on selgelt 5 lainet, kui vaadata pikemat perioodi, siis on oodata ka peatset allapoole liikumist. Tasub tähele panna, et 2007 kuu sulgemise kõrgeim tase oli 2000 aasta kõrgeim kuusisene tase. Samas 2009 põhi oli allpool 2002 aasta põhja. Selle pildi järgi tundub, et tuleb allapoole liikumine ja mitte nii väike nagu kahel eelmisel aastal - 5-laineline tõusulaine tundub varsti üldse läbi saavat.
Selle graafiku pealt tahaks aga vastust ühele küsimusele: kui kõrge tasemeni 5. laine võib minna? 
Elliott Wave'i jüngrid peavad ühte reeglit väga oluliseks: 3. laine ei ole kunagi lühem korraga nii 1. kui 5. lainest.   1. laine juba oli pikem kui 3. laine, seega 5. ei tohiks enam 3-ndast pikem tulla. Kui ma õigesti vaatan (ma võtan laine tipud ja põhjad perioodiseseste miinimumide ja maksimumidena - kas nii on õige?), siis:

  •  3. laine oli 1370.58-1010.91=359.67
  • 5. laine maksimaalne tipp tuleks siis: 359.67+1074.77=1434.44
Tuletan veelkord meelde, et jutt on 5. laine maksimaalsest tipust.
Siin graafikul on veel üks asi: 4. laine tuleb alla 1. laine sisse. Selle kohta kirjutatakse mõningates kohtades, et seda ei tohi üldjuhul (kui turg ei lähe külgsuunaliseks) juhtuda, mõned kirjutavad, et sellise asja juhtumisel ei ole enam tegemist 5-lainelise lainega. Kui viimane kehtib, siis pole kogu eelmisel jutul mingit mõtet. Selle reegli järgi oleks tipp 3. tegelikult hoopis tipp 1., praegu oleks siis käimas alles 3. laine. Kuidagi ei suuda sellist ülespooleliikumist tulevikus uskuda.

Läheme graafikuga lühema ajaperioodi, nädala, peale:


Ma ei hakanud sellele graafikule numbreid peale kirjutama - tõus algas oktoobri kuusisesest põhjast, 2. laine vajus tagasi novembris ja 3. pikk laine sõitis kuni märtsi lõpuni. 4. laine on ka äkki läbi ja käimas 5. laine, mis peaks üldjuhul sulguma kõrgemal kui 3. (võib ka ebaõnnestuda ja teha nn. topelttipu; praeguses pikemas (alates 2009 algusest) tsüklis on 3. juba lühem kui 1., mis näitab ülesliikumise hoo raugemist). Kirjutatakse, et 5. laine on ajaliselt pikem, kui oli 4., juhul, kui 4. oli lihtne ABC laine. Samas eelneva viite järgi pole 4. laine täitnud oma ajalise pikkuse ja hinnaliikumise mahtu - äkki on 4. laine veel käimas ja 5. tuleb alles hiljem? Selle kasuks räägib, et 23. aprill ei käinud allpool kui 10. aprill - seega pole ABC lained korralikult formeerunud.


Saturday, April 21, 2012

Turg on kuhugi hüppamas - kuhu? (S&P graafiku kolmnurk)

Selle nädala lõpuks on moodustunud S&P graafikul sümmeetriline kolmnurk.


Graafikult on näha, et kolmnurga tipp on juba peaaegu kätte jõudnud - seega õige pea toimub läbimurre ühele või teisele poolele. Sümmeetrilisest kolmnurgast on päris hea ülevaade Stockchartis (edaspidi SC). Eelviidatud jutus on toodud ka üldtuntud tõde, et kolmnurgast väljamurdmisel on liikumine samas suuruses kolmnurga alguses olnud tasemete vahega (praegusel juhul on see ca 80 punkti). Loomulikult on kõige põnevam küsimus, kuhupoole siis ikkagi liikumine tuleb (endal on väike positsioon juba turu suhtes lühike - kas see on ennatlik?).  SC kirjutab, et mitmekuise trendi järel on sümmeetriline kolmnurk 75% juhtudel trendi jätkumise näitaja. On aga ikkagi veel ka see teine 25%. Mõtlesin, et äkki oodatav liikumine praeguselt tasemelt viiks mingile ajaloolisele olulisele numbrile ja selle abil võiks oletada võimalikku liikumist. Üllatuseks näen, et praegusest tasemest 80 punkti ülevalpool on kriisieelne tipp ja 80 punkti allpool oktoobri tipp - mõlemad küllaltki olulised ajaloolised tasemed.
Praegune turg on olnud tasemete 1357 (ka 2011 suve tipp) ja 1422 vahel. Ükstaspuha, kummale poole liikumine tuleb, minnakse sellest vahemikust väljapoole.
Turu ülespoole liikumine on näidanud väsimuse märke juba pikka aega. Ka hetkel on negative divergence selgelt näha kõigil neljal sellel graafikul toodud lisaindikaatoril. Samas on need näidud olnud juba mõnda aega. Oluliseks peetakse ka MACD-joone nulli lõikamist - selle järgi oleks nagu suund allapoole. Samas on selgelt näha, et MACD-joon on viimastel päevadel väga külgsuunaliseks läinud. Kergelt nullist allpool käidi ka enne jõulusid - siis algaski ralli, mis hinnad praegusele tasemele on viinud. Chaikin Money Flow (CMF) lõikus just allapoole nulli, mis on karune signaal.
Kui üks indeks on määramatus olukorras, siis on olnud abiks ka teiste indeksite graafiku vaatamine: nad liiguvad küll kergelt erinevalt, kuid ei ole võimalik, et üks põhiindeks liigub suurelt üles ja teine alla. Dow Jones Industrial Average on viimastel päevadel küll tundunud S&P-st tugevam, kuid ka tema kipub olema Bollingeri Bandi alumises pooles, momendiindikaatorid on langevad, veebruari vastupanutase on nagu viimastel päevadel vastupanuks. Nasdaq 100 on aprilli algusest päris selges languses (päris paralleelses vahemikus). Väiksemad (väiksemate ettevõtete ja jms. indeksid on olnud palju nõrgemad juba mõnda aega. Seega siit tundub nagu, et oodata on liikumist allapoole.
Mis peaks aga toimuma, et enne turu korralikumat korrigeerumist tuleks 80-punktine hüpe ülespoole? Üks abi turule oleks, kui Fed käiks välja uue QE. Indeksite suurtegija Apple peaks midagi väga head tegema - seega selgus peaks saabuma kolmapäeval, siis avaldatakse Apple'i I kvartali tulemused ja on ka FOMC'i pressikonverents.
Loodan, et siin kirja pandu tekitab mõtteid ja on kasuks positsiooni võtmisel. Samas liiga kiirelt ei tasu panuseid äkki ka teha, sest SC õpetab, et väljamurre peab toimuma ja see peab olema kindel sulgumishinnas, siis võib alles järeldusi teha.

Saturday, April 14, 2012

15. nädala lõpu mõtted

Nädala jooksul liikus turg päris palju allapoole - S&P peaaegu 2%. Mõningatel on sees juba paanika, et turg ongi ära kukkumas ja järgmist ülespoole liikumist võib oodata alles sügisel. Kuigi turu suhtes praegusel hetkel pikk olla on äärmiselt optimistlik, pole see kukkumine veel päris käima läinud. Päevade graafikul läks S&P juba väga ülemüüduks, enne kui natuke stabiliseeruma hakkas, nädalate graafikud näitavad ikka veel tõusutrendi, kus on paras korrektsioon.
Turu kukkumine peatus ja sai toetust eelmise aasta juuli tipu tasemelt. Minu jaoks on see kergelt mõistetamatu (sest aasta kõrgeim tase oli aprilis, millest seekord vajuti läbi), aga eks turg teab paremini.

Illustratsiooniks S&P kuude graafik:


Dow Jonesi IA mängib jällegi selle tasemega, millest eelmistes postitustes paar korda kirjutanud olen - seekord toetub päris suur liikumine selle taseme peale:


Kokku võttes võiks öelda, et 2 suurt indeksit on ennast juba tõestanud toetustaseme peal. Millal sellest läbi vajutakse on aja küsimus. Ameeriklaste enamuse arvates sõltub see aeg juba praegu avaldatavatest ettevõtete I kvartali tulemustest. Maailma vähe laiemalt vaadates tundub, et oluline tegur on siin Euroopa võlakirjade olukord: LTRO positiivne mõju on juba nõrgenenud, nüüd on EKP jälle turule tulemas - kui hästi ja kui kaua see aitab, on tulevikus näha. Jälgida võiks võlakirjade tootlusi, näiteks Itaalia 10a ja Hispaania 10a - kui nende tootlus üles (ehk hind alla) läheb, siis põgeneb raha neist usaldusväärsematesse võlakirjadesse (ka USA), viies nende hindu ülespoole ja samas nende riikide aktsiaturge allapoole.
Teatud võimalus on, et mingiks ajaks jäädakse kauplema ka külgsuunas: siis 1357 ja 1422 vahele.

Seeking Alpha veebilehel on huvitav artikkel koos graafikutega pikaajalise makro kohta. Mitmed graafikud on päris huvitavad ja annavad mõtteainet sellele, kus me praegu ajaloolises pesrpektiivis oleme. Ühe graafiku tooks siin ära: see oleks võlgnevuste taseme graafiku, mis näitab, et maailmas on keskmisena võlgnevus vähenenud veel vaid väga vähe:

VIITED:
The Motley Fool: 50 huvitavat numbrit