Friday, May 16, 2014

Kui intressid üles lähevad, siis tänase päeva sees tehtud põhi sobiks korrektsiooni põhjaks

12. märtsil kirjutasin, et ühe variandina võib vaadelda detsembri lõpuni toimunud USA 10-aastaste riigivõlakirjade intresside (TNX) tõusu A-B-C korrektsioonina. See variant on ikka veel võimalik (ja ilus lainete pikkuse suhte kokkulangemise tõttu), kuid langus alates aasta algusest on tundunud korrektsioonina. Kahjuks on laineteooria järgi enamus aega selline olukord, kus on võimalikud erinevad stsenaariumid ning positsiooni pole nii kerge võtta.
Täna tehti põhi, mis on C/3i. Pikkus on sel pea 76,4% lainest A/1. Öeldakse, et kui 3. laine i osalaine läheb 76,4%-ni lainest A/1, siis pole suure tõenäolisusega tegemist enam impulsslaine 3. laine i osalainega, vaid korrektsiooni lainega C. Selline pikkus on korrektsiooni 3. lainele (C) juba vastuvõetav. Kuigi neid on ka lühemaid, siis oodatakse tavaliselt nende liikumist vähemalt sellele tasemele. 76,4% taset näitab mul graafikul punane kast C ümber.
TNX-i päevade graafik:Siit graafikult pole hetkel näha ühtegi divergence'i, mis peaks eelnema pöördele (tegelikult pole neid veel ka siis, kui graafikuga 1h peale minna). Väga võimalik on, et toimub langus, mis läheb hooga veel edasi. Kui lugeda, et peale B/2 algas alla 3 laine, siis praegu oleme selle 3. osalaine 3. osalaines - ehk kolmekordselt üldjuhul kõige tugevamaks peetavas laine osas. Kui see nii on, siis seda on lähipäevil selgelt näha. Kui toimub selline langus, siis õige ruttu muutub graafiku nägu selliseks, et see ei tundu enam korrektsioonina.
Graafikul on toodud oodatud võimaliku korrekteeruva laine (kõige tõenäolisem) lõppemise tase roosa ristkülikuna. Selleni pole me veel jõudnud. Praegu on lihtsalt langus tipust B teinud ära liikumise, mida lainestruktuuri järgi võiks pidada 5-ks. Impulsslaine osana peaks seda liikumist lugema 1-2-i-ii-iii... , kuna 5-lainelisena lugedes oleks 4. langenud 1. sisse ja nii ei tohi juhtuda.
Seega lähiajal näitab intressitase ära tema kavatsused edaspidiseks. Mõnes mõttes võib intressitaseme liikumisest tõmmata ka juhtnööre indeksite tulevase liikumise tõlgendamiseks. Kui intressid praegu tagasi tõusule pöörduvad, siis on ilmselt indeksite langus lühiajalisem ja minnakse veel hooga edasi. Kui aga intressitase tõsist lainet alla alustab, siis see tähendab, et on tõenäolisem tõsise languse (kuni siis allapoole 2009. aasta põhjasid) tulemine.