Thursday, March 27, 2014

Päeva tsitaat

"Nicer still, however, is to have a job you actually enjoy -- if you trade for a living. And if it’s a hobby – well, try and find a more stimulating one. (Playing chess while skydiving?)"

Elliott Wave International

Saturday, March 22, 2014

Finantsid on korrektsiooniga kuldlõikes

Finantsi ETF XLF on selle kuu keskel käinud vastu 61,8% korrektsiooni langusele 2007. aasta tipust 2009. aasta põhjani. Lisaks korrektsiooni tasemele võib välja lugeda ka korrigeeeruva laine struktuuri (3-3-5 või 5-3-5 - igal juhul lõpp kipub 5-laineline, ehk siis valmis, olema).


Tuesday, March 18, 2014

Jeen ilmselt ikkagi on korrigeeruvas laines

2011. aasta lõpust alanud jeeni nõrgenemine dollari suhtes tegi läbi päris korralikud 5 lainet. Lisatud graafikul on 1. laine extension tõmmatud 4. laine lõpust. 5. laine lõppes pea ideaalselt 100% peal (mustad numbrid vasakul-ülevalpool).


Selle aasta sees on siis toimunud sellele liikumisele arglik korrektsioon. Kõige tõenäolisemalt tuleb see stiilis a-b-c, mille puhul b võib a täiesti katta või isegi a-st ülespoole liikuda. Iga neist lainetest võib koosneda omakorda 3-st küllalt selgelt välja joonistuvast lainest. Selle struktuuri abil peaks suutma (lisaks tasemele) hinnata, millal korrektsioon läbi saab.
Sõltumata, kas siin graafikul toodud liikumisega on algamas uus trend või on see vaid A korrektsioonist, igal juhul on küllalt tõenäoline, et käimas olev korrektsioon korrigeerib sellest 5-lainelisest liikumisest ca 61,8%. Selle joonise peal on see tase 85, 968 USD/JPY.
Saturday, March 15, 2014

Euro üldine suund

Eelmisel nädalal tõin ära FXE nädalase graafiku, milles oldi kogu nädala ulatuses langeva rohelise trendijoone all. See nädal pandi vahepeal päris hoogsalt ülespoole, kuid nädal sulgus praktiliselt trendijoonel. Vari nädala sees toimunud liikumisega käis küll üle selle trendijoone.
Väiksemate lainete lugemisel käiakse välja, et on käimas üles 5 of 3 of 3. Variant on, et ei ole üles veel 5., vaid lõpetatakse 4. Ühelt poolt mõjutavad seda ilmselt nädala lõpu poliitilised jms. sündmused.
Ka korrektsiooni lõppemiseks on vaja 5-osalist lainet. Kuid see (lõppev) võib olla igasugune imelik - alates kolmnurkadest kuni selleni, et 5. ei suuda 3.-st kaugemale minna.
Eespool toodud FXE trendijoone all me veel oleme. Kui 5-lised lõppevad enam-vähem normaalsetena, siis selle trendijoone alla enam ära ei mahu. Eks järgmisel nädalal paistab.
Vaataks pikemat pilti. Eelmisel nädalal välja toodu FXE graafikul oli lugemine, kus olid A ja B, edaspidi hargnes C 5-osalisena. Ei tea, kui õige see olla saab, kuid C kipub siin pildil tulema väga pikk: juba ring-1 on A-ga samas pikkuses, sellest pole eriti lühem ka 1 of ring-3.
On olemas ka teine lugemise põhimõte, millest mul graafikul lausa 2 varianti. Pikkadel graafikutel üritatakse lainete liikumisest aru saada, arvestades lainestruktuuri päris kauges minevikus. Eurol (nagu ka paljudel uuematel ETF-del) pole selleks piisavalt pikka ajalugu. Euro puhul kasutatakse eelneva lainestruktuuri hindamiseks sageli saksa marga graafikut. Praegu seda programmides enam pole, ma pole ka mujalt otsinud ja võrrelnud. Seega on allpool toodud graafiku tegemisel võib-olla midagi arvestamata jäetud. Igal juhul 2 varianti võivad üldise pildi puhul sobida.


Pildil on kaks kolmnurka (sinine ja roosa), mille puhul erinevad lugemised - punane ja sinine (praegu avastan, et mul on graafikul imelikult vastupidi - punane lugemine siniste joonte jaoks ja vastupidi).
Kahe lugemise puhul on kaks erinevust.

  1. Punase ülemise joone korral oleme praktiliselt selle vastas. Üldjuhul e-laine läheb üle trendijoone (throw-over), kuna aga punasele joonele vastab sinine lugemine, siis on praegu veel d (mis võiks lõppeda joonel), ehk on vähe ruumi jõuda seisust 5-3-5 seisu 5-5-5.
  2. Kui sinise lugemise korral oleks oodata ülevaltpoolt alla lainet e (mis ilmselt allpool alumist trendijoont lõpetaks), siis punase lugemise korral oleks e ülevalpool, seal lõppeks alles B, millest tuleks alla veel suure tõenäosusega A-ga samas pikkuses C (5-osalisena).  Kahe erineva lugemise (B) on graafikul ca õiges (kõige tõenäolisemas) kohas näidatud.
    Valuuta numbrites oleks sinine 1,2 alla, punane aga juba kuhugi 1 kanti.
Kas laineteooria ei ütle midagi, kumb lugemine on õige? On selline seos, et kolmnurgas on sageli nii, et mingi laine on temale üle-eelmisest 61,8%. Ma natuke üritasin neid pikkuseid siin arvutada,kuid ei leidnud täpselt sellist seost. Sinisega sobiks sellesse suhtesse tulev e, mis lõppeks suts alla 120-t. Punasel lugemisel on viimane võimalus praegu käsil - kui e lõppeks 138,25 peal, siis oleks tingimus täidetud. Samas siis ei jõutaks trendijooneni. Mis ilmselt on ka võimalik, kuigi vähem tõenäoline.

Põhja me nii ruttu veel ei jõua. Igal juhul annab laineteooria peale seda, kui üleval viimane tipp on tehtud, tõenäolised tasemed, kuhu allapoole sõit saab tulema.
Sealt põhjast peaks hakkama päris tugev euro tugevnemine. Variant on, et majandus (eriti Euroopa) läheb siis tugevalt üles. Teine variant on, et siis algavad probleemid USD (ja sealsete võlakirjade) usaldusväärsusega.


Thursday, March 13, 2014

Ette sattunud mõttetera

"The stock market is usually a bull or a bear, seldom a cow."

"Elliott Wave Principle", VI ptk, Frost and Prechter

Öeldud kirjeldamaks pikaajalist investeerimist "kindlatesse" aktsiatesse.


Wednesday, March 12, 2014

Intressid lähevad seekord vist ikka veel allapoole

Aasta kuni poolteist tagasi ütlesin ma paljudele inimestele, kellega suhtlesin (kes loevad, neile tuleb vast meelde), et USA rigivõlakirjade intressid teevad 2012. aasta suvest alates korrektsiooni, millele võib järgneda veel uus langus. Palju aega on mööda läinud ja järjest rohkem on hakanud tekkima kahtlus selle stsenaariumi tõeks saamiseks.
Ma loen (tellin) kolme erinevat (Elliott'i) laineanalüüsi:

  • üks on neist suunatud lühemate lainete alusel lühema perioodi võimaluste välja toomisele - neil pole ma sattunud lugema intresside kohta mingit prognoosi. Jooksvalt seda ei jälgita, äkki "enda lõbuks" graafikut vahel vaadatakse ja ka kirjutatakse sellest, kuid vist mitte minu lugemise ajal;
  • teine analüüsimaja (selleks põhiliseks pretendeeriv) on juba pikka aega seisukohal, et 2012. aasta suvest algas intressitasemete tõus. Nad käivad pidevalt välja ka ennustatavaid tasemeid, kuid nende tasemete leidmise seletust pole vähemalt mina lugenud. See sobiks kokku equity'te hinna tõusulainega, kuid nende oma ennustus on jätkuvalt, et kohe-kohe lähevad kõik indeksid väga põhja (allapoole 2009. aasta põhja);
  • kolmas analüüsija joonistab huvitavaid lainete lugemisi (räägib nende lugemiste kinnituste otsimisest tehnilistest näitajatest - ma pole seni veel aru saanud, millistest, kuigi tundub, et need on tugevalt lagging, seetõttu lühiajaliseks kõikumiste kauplemiseks mittesobivad), paljudes asjades on teise majaga sünkroonis. Nende jutt on juba küllalt pikka aega, et bond'id teevad korrektsiooni ja seejärel tuleb veel uus languslaine enne ülesse pööramist.
USA 10-aastaste võlakirjade indeksi TNX nädalate graafikul on mul juba pikemat aega moodustunud 1. laine ülesse. Olen seda jälginud, sest laineteooria järgi peaks tulema 1. laine järgi 2. laine korrektsioonina allapoole. 2. laine korrigeerub sageli väga sügavale (kuni 100% esimesest). Samuti võivad (eriti varadel, mille puhul hind lõpmatult ühes suunas liikuda ei saa) olla korrektsioonid ajaliselt väga pikad. Näiteks euro puhul võib väita, et ollakse tegemas korrektsiooni alates 2008. aasta tipust, minimaalselt eeldaks see veel ühte languslainet kuhugi 1,12 kanti.
Tulles tagasi võlakirjade juurde, siis keskpikk perspektiiv on mõlemal juhul alla, kuigi enne peaks lõppema korretsioon selle aasta algusest toimunud langusele. TBT (liigub sama pidi ja enam-vähem korrelatsioonis TNX-ga) puhul on minu arust lõppemas a-b, peaks tulema veel c, siis saaks lugeda 2.laine lõppenuks.
Küsimus on nädalate graafikul oleva 1. laine sisemises struktuuris: seni oli see mul jagatud 5-ks osalaineks, mis sobis hästi uue tõusva trendi esimeseks laineks. Täna tuli mul graafikule otsa vaadates mõte, et see ei ole äkki 1. laine, vaid A-B-C, milles C jaguneb omakorda 5 laineks. Sellise lugemise puhul on C sees peaaegu 1=5 (kui vaadata nädala sulgumist, siis täpselt), mis on graafikul lillaka kastina. Enne on joonisele tõmmatud helepruun kast lähtudest eeldusest, et tegu oli 1-2-3-4-5 lainega. Sellise lugemise puhul jäi 5. laine lühikeseks, joonisel mitte märgituna, aga ilmselt ka mitte mingi Fibonacci numbri jagu, kuigi on seos (2-5) = 2 x 1 (kitsamad pruunid kastid). Selline "mitte valmis saamine" häiris pidevalt ja jaanuaris ootasin ma veel uut tippu, mida aga ei tulnudki; see, koos 1. osalaine imeliku struktuuriga ongi põhilised "mittemeeldimised" 1-2-3-4-5 lugemise vastu. 
Põhiliselt 1=5 (C sees) sobivuse tõttu meeldibki mulle hetkel lugemine A-B-C. Selle (et eelmise aasta lõpus lõppes korrektsioon) kasuks räägib ka TNX-i kuude graafik (ei lisa siia), millel RSI on käinud 2000-ndatel aastatel kaks korda vastu RSI vastupanu taset ca 64. See on küll suts kõrge, kuid ka selline võib olla RSI uuesti allapoole pöördumise tase langeval trendil. Need tipud tehti juunis'2006 ja detsembris'2013.

Pika jutu illustreerimiseks TNX-i nädalate graafik:


Monday, March 10, 2014

Huvitavad lahknemised

Turud on enda liikumisega ja maailma poliitikaga jõudnud olukorda, kus ka turul endal pole vist arusaama, kuhu edasi liikuda.
Praegusel hetkel minu lemmikuks olev analüütik, kes püüab välja tuua võimalikke arenguid lainetest ja tasemetest lähtuvalt, kirjutas eelmise nädala lõpus nii dollari kui euro analüüsi alla, et esmane lugemine oleks tal nende osas pulline. Kui siis lugeja kirjutas alla kommentaari, et need on omavahel väga seotud, vastassuunalised asjad, siis ta kirjutas vastuseks, et see, et kahe erineva valuuta eelistatud prognoosid lähevad vastuollu, näitab, kui segane on olukord ning tuleb arvestada vähemalt kahe variandi võimalusega.
Ise arvan, et praegusel hetkel euros pikk olla (isegi, kui lainete tasemed lubavad uusi kõrgemaid tasemeid) on väga riskine - kui Ukrainast mingigi tõsine signaal tuleb, siis kukub euro ilmselt päris järsult. Loomulikult ei saa välistada, et enne selliseid uudiseid tehakse ära pullise stsenaariumi vajalikud kõrgemad tasemed.
Teine imelik asi on eri varade trendijoonte lahknemine. Lugesin juba eelmisel neljapäeval ühest analüüsist, et euro on tõusnud üle 2008 ja 2011 aasta tippudelt tõmmatud trendijoone. Vaatasin oma graafikule (ma jälgin pikajalisi trende harjumusest ETF-i FXE järgi) - seal ei oldud üle selle trendijoone veel mindud. Ka selle analüütiku jutt ei olnud illustreeritud valuuta enda graafikuga, vaid teise võimalusega seda Stockcharts'i all jälgida - $XEU. Tema joon oli täpselt tõmmatud (olen märganud, et paljud analüütikud veavad oma jutu tõestuseks jooni vägagi lohakalt). Tegelikult ollakse üle trendijoone mindud ka päris valuuta graafikul.
Siia siis FXE ja EURUSD graafikud (jutt on siis tippude peal langevast rohelisest või sinisest trendijoonest):Praegu (pühapäeva õhtul) turu avanedes on euro sutsuke vajunud - ei tea, kas põrkutakse sellelt trendijoonelt tagasi või kontrollitakse seda ülevalt poolt.

Natuke sama on olukord ka kulla kahe vara puhul Stockchartis: $GOLD ja GLD:Ühe puhul ollakse selgelt trendijoonelt (sinakasroheline langev) tagasi põrkunud, teisel juba selle peal teist põrget tegemas.