Thursday, October 24, 2013

Mõtted EURUSD teemal

Sel aastal olen eurost kirjutanud juba 4 korda. Need kõik jutud olid lähtuvad ideest, et korrigeeritakse selle aasta veebruaris algavat langust. Praeguseks on selge, et sellega pole enam tegemist. Vastuse otsimiseks vaatan pikemaajalise graafiku peale.Graafikul on ühe minust targema inimese lainete lugemine.
Nagu ma eelnevas euro kohta käivas postituses kirjutasin, on korrektsioon keerulisema struktuuriga. Erinevus on vaid selles, et me ei korrigeeri selle aasta veebruaris algavat langust, vaid 2011. aasta mais alanud langust. Käimasolev tõus peaks suure tõenäosusega olema korrektsiooni viimane.  Kui ta on seda (või on kolmelainelise rea viimane), siis ta peaks enne lõpetamist moodustama 5-lainelise struktuuri.
Jah, korrigeerumise puhul on viimane osalaine üldjuhul 5-line. Just täna nägin suure investeerimispanga väidet, et 5 lainet kahe 3-lainelise järel oleks nagu uue tõusu algus. Minu arust on selline asi ikkagi korrektsiooni lõpp.
Siin graafiku peal on tõusu lõpuks üks tõsine kandidaat: see on Fibonacci 61,8% korrektsiooni ja 2008. aasta juuli tipust alustatud vastupanujoone lõikumine.

Kuidas see asi väiksema ajaperioodi graafikul välja näeks?

Siia joonisele tõmbasin ristküliku juulis alanud A-lainele ja tegin sellest koopia septembris alanud C-lainele.  Võimalik on, et C on lühem kui A, ka sellega sama pikk. Kuna C peaks olema 5-lainelise struktuuriga, siis ilmselt ta päris kohe veel ei lõppe (tundub, et oleme alles 3. osalaine sees,, esimene selge 5 oli ilmselt 1. osaline). Tõmbasin graafikule ka Fibonacci tasemed. 1,618 korrani tõus oleks vast liiga suur, tase 1,382*A oleks ca 139.3. See oleks natuke ülevalpool 61,8% retracement'i. Minu väikese kogemuse baasil pole valuutad eriti täpselt kinni pidanud täpsetest Fibonacci tasemetest. Siinse graafiku aluseks ei ole ka valuuta ise, vaid selle tuletis - ETF. Sellest tulenevalt ei ole ka siin paremal toodud väärtused 100-ga jagades valuutakursiks. See vaste valuutakursis võiks olla umbes 1,396. Toetustase 2011 mai lõpu põhjal.

Eelneva jutu realiseerumisel oleks asi minu arust "ilus". See ei tähenda muidugi, et turg nii tegema peab. Lõpuks on turul ikkagi õigus. Korrigeerumine koosneb juba mitmest struktuurist - miski ei välista veel ühe 3-lise lisandumist.

Ise olen jõudnud arvamusele, et valuutade puhul on lainete struktuur (korrigeerumised) keerulisemad ja rohkem külgsuunalised. Selleks on selge põhjus - kui equity võib liikuda ühes suunas lõpmatuseni ja teises suunas 0-ni, siis valuutad kõiguvad suures piiris sama taseme ümber. Sellest tulenevalt ei ole võimalikud kiired mitu pikka lainet ühes suunas - majandused, mis valuuta taga on, ei kaota ega suurenda nii ruttu oma väärtust ja ekspordi-impordi suhet..

The Only Number You Need to Time – and Beat – the Market - Money Morning

The Only Number You Need to Time – and Beat – the Market - Money Morning

Wednesday, October 16, 2013

Turu üldisest suunast

Viimane aeg on olnud paljude analüütikute poolt eelistatuks tulevikustsenaarium, mille järgi tehakse korrektsiooni põhi (viimane selline 9. oktoobril) ja sellest minnakse tegema veel uusi tippe. Mul jäi sellest ka mulje, et oleks nagu oodata mingit mõnest päevast pikemat ülespoole liikumist. Praegusel hetkel (äkki mõjub enda tuju?) on kuidagi selline tunne, et ülespoole liikumine käib hoolega ja on juba pea poole peale jõudnud. Peale seda tuleks siis pööramine alla. See sobiks kokku stsenaariumiga, kus võlalae osas kokkulepet ei tule ja asi läheks halvaks. Loomulikult on ka sellisel juhul võimalus, et üles tehakse laine 1, rahanduslike probleemide küüsis tehakse laine 2 ja siis (nende probleemide lahenemisel) minnakse hoogsalt 3-ndaga üles edasi. 1. laine peakski olema selline, kus veel ei usuta tõusuliikumise tekkimisse, seepärast tullaksegi 2. laine korrektsiooniga sageli sügavale alla tagasi.
Mitmed ETF-d, mida jälgin (natuke ka kauplen) tunduvad ka sellisesse pilti (praegu surve ülespoole, mõne päeva pärast alla vajumine) sobivat. Suur küsimus on euro. Siin on selgelt 5-ne alla ja korrektsioon. Praegu nagu järjekordne 5-ne alla. Kas see on aga korrektsiooni c või 3. 5-st? Seda peaks üritama näha. Minu oskustest jääb seni veel puudu, et asja lainetena lõplikult hinnata. Euroopa eksport on  mitmes kohas päris tugev, sõltumata kallist eurost. Välja tulnud ZEW-i puhul kirjutati, et euro kukkus selle peale, kuna seal oli nõrkusi sees. Ma ise pole piisavalt lugenud, et neid nõrkusi mõista.

Tuesday, October 15, 2013

Kulla korrektsioonist võib olla lõppemas b-laine.

Olen kulla kohta viimase paari kuu jooksul siia mitmeid jutukesi kirjutanud. Suund, mida olen prognoosinud, polegi nii vale olnud, kuid lainete lugemine on kogu aeg muutumas.
Praeguse hetkega on tunne, et on lõppemas b-laine. See siis a-b-c korrektsioonist, mis algas juuni lõpus. c-laine võiks siis tulla mingi Fibonacci numbri kordne juuni lõpust augusti algusesse toimunud a-lainest. Jaotuda võiks c kõige lihtsamal kujul 5 osalaineks. Praegu tunduks, et kui on tegemist a-b-c korrektsiooniga, siis oleks maksimaalseks piiriks 2012.a. mai põhjad. Loomulikult ei saa välistada ka, et tegemist ei ole a-b-c korrektsiooniga, vaid uue 5-lainelise tõusu osalainetega 1-2-3. Igal juhul võiks tõusu kulgemisest anda aimu laine sisemine struktuur ja hooindikaatorid.
Seega hetkel lühikene pikemas ajaperioodis ei tasuks olla, parem oleks püüda ülesse "sõita".

Tuesday, October 8, 2013

VIX üle 5-aastase trendijoone

CBOE Volatility Index (VIX), mida peetakse turu närvilisuse ja ebakindluse mõõtjaks, on tänase (7. okt 2013) õhtu seisuga üle 5-aastase trendijoone. Graafikult on näha, millal on VIX käinud üleval. Öeldakse, et VIX-l on kalduvus trendida - kui tekib mingi liikumine, siis see on pikemat aega. Samas ei saa ühte sulgemist veel lõplikuks läbimurdeks pidada. Nädala graafiku mõistes oleks vaja oodata ka nädala lõppu, kuigi trendijoonest ülevalpool olev tase on tehtud.