Wednesday, May 22, 2013

S ja P kuude graafik

Tegelikult oli juba eelmise nädala lõpul S&P kuude graafikul pilt pea sama. Eile tuli turg sutsuke alla, täna suts üles - kuude graafikul pilt pea ei muutunud.
Juba päris pikka aega tagasi (siis kõlbas lainete lugemiseks veel ka skeem 1-2) vedasin siia graafikule RSI mingi vastupanujoone. Eelmiste postituste ajal, mil kirjutasin võimalikust S&P allapoole pööramisest, oli selle trendijooneni veel nii pikk maa, et arvasin, et selle jooneni ei jõutagi. Nüüd ollakse jõutud. Minu lainete lugemise järgi (mitte siin graafikul) oleme me praegu viienda laine neljanda osalaine keskel - nii et peale väikest korrigeerumist (neljanda pool b-d üles ja seejärel c alla) võiks tulla vähemalt 5. osaline üles. Eks see paistab.
Siin graafikul on huvitav vaadata veel suure tipu moodustumist. 90-ndatel möödus RSI tipust hinna tipuni 45-50 kuud (sõltuvalt, kas vaadata kuusisest või kuu sulgumise tippu), 2007. aastal 5 kuud.
Esimene neist näitab, et tipp võib olla oma ajaliselt moodustumiselt väga pikk ning sel ajal võib hind veel meeletult kerkida (RSI tipu ajal sulgus S&P napilt üle 670, kõrgeim laine hind oli aga 1.553.11 - seega tõus pea 2,5 korda).
Mida arvata selle korra kohta? Lähtudes eeldusest, et tõmmatud trendijoon jääb kehtima, võib väita, et iga uus tipp tuleb madalama RSI-ga. See sobib selles mõttes lainemeeste väitesse, et 2000 aastal lõppes impulsslaine, seejärel on olnud korrigeeruvad lained (nende puhul ei tõuse RSI enam nii kõrgele). Kui võtta RSI seda tõlgendamist, et ta näitab hoo tugevust, siis on kõige muu samaks jäämise puhul võimalik öelda, et nõrgem hoog raugeb ka kergemini (kiiremini). Samas ei tahaks uskuda, et seekordne tipp tuleb vaid ühe RSI tipuga (mis on ilmselt küll võimalik - st., et hind ja RSI pööravad alla korraga). Uus kõrgem hind madalama RSI-ga tähendaks aga seda, et joonisel ring-2'na märgitud laine sisemine struktuur peaks tulema veel pikem. Selle kohta saab öelda jällegi vaid, et "eks paistab".

Tuesday, May 14, 2013

S&P ja VIX samas suunas

Tänase börsipäeva 2 tunni lõpus vaatasin, et indeksid on üles "hüpanud". See on hetke (kus 5. osalaine on lõpuni olemata) päris sobiv liikumine. Võttes lahti VIX-i graafikut, ootasin, et see on alla vajunud, kuigi nädala lõpus kirjutasin oma päevikusse: "$VIX - nagu põhi all". Graafikul vaatas aga vastu päris suur tõusev küünal (hiljem on tase küll natuke tagasi tõmbunud).
Üleüldiselt (mitte meeles olevate eranditeta) toimub liikumine nii, et kui indeksid tõusevad, siis VIX langeb ja vastupidi. Tänane päev, vähemalt alustuseks, on erand. Kui palju siis selliseid erandeid on. Küll mitte kõige parema graafikuna, panin ühele graafikule S&P:VIX ja S&P väärtused kõrvale:


Üle aastasel päevade graafikul sain enne tänast (poolikut) 4 sellist päeva, mils suhe S&P/VIX ja S&P on ei suunas liikunud.
Nende päevade meeleolusid ei ole nii lihtne tagantjärele taastada, kuid päevikus on kirjas:

  • 22. nov. kirjutasid laineanalüütikud, et a-b-c korrektsioonist on a läbi, ollakse Fibonacci taseme ja hinnakanali vastas - selle järgi nagu oleks võinud karta hinna pöördumist;
  • 30. nov. oli signaal turu langemiseks - enne seda oli turg signaalide (1h ja 30min peal) järgi paar kuud üles-alla liikunud. Selle päeva signaal (nagu ka mitme kuu jooksul peale seda enamus signaalidest) oli ekslik.
  • 25. jaan. tegi RSI selle aasta päevade graafiku tipu.

Tundub, et kuigi küll erinevatest allikatest, vaadatakse turul hoolega, millal on potentsiaalne võimalus hinna pöördeks - siis ostetakse kaitseks optsioone, mille tulemusel ka VIX tõuseb. Kuigi tõusva turu puhul võiks VIX (ja turg) hoopis rahuneda. Paistab, mis tänasele järgneb.


Saturday, May 4, 2013

Võlakirjade järsk odavnemine

Täna hüppasid indeksid üle oma eelmiste tippude, osade varade puhul on sees lausa gap'id. Neid ei tahaks pidada jätku lubavateks, vaid mingil kujul tipu näitajatena. Tippu saab mingi küünalde muster näidata alles peale paari järgmist päeva - ootame.
Täna tuli välja kuu tähtsam USA tööjõu turu aruanne. Tööpuudus vähenes 0,1% võrra. See on viimasel ajal tavaks saanud trend. Selle numbri vähenemine on iseenesest tore, kuid see tekib osalt selle arvel, et osad inimesed loobuvad tööd otsimast ning teisalt sellest, et tööd tegevate töötajate töötatud tundide arv väheneb. Seda viimast soosib ka Obama tervishoiuprogrammide mõju - kui inimene ei tööta rohkem kui miinimumnõue tervisekindlustusele, siis saab kuludelt kokku hoida, täites näiteks eelmise 1 töökoha 2 inimesega (olen seda ka siin juba maininud).
Täna toimus ka USA riigi võlakirjade odavnemine. Ja seda mitte lihtsalt väikese trendi korrektsioonina, vaid lausa pika küünlana graafikutel. Praegu kõrval mängib mul Bloomberg, kus seletatakse USA võlakirjade odavnemist sellega, et Jaapanist tuleb vaba raha, mis ostab Euroopa võlakirju, viies  nende hindu üles. Selle tulemusel läheb raha sinna, kus hetkel on tõusev trend - ja seda ka välja USA võlakirjadest. Kindlasti on analoogse mõjuga lisaks Jaapanile ka EKP eilne intressi langetamise otsus.
Kas eile oli võlakirjade tipp?
Eks tulevik näitab, hästi ei taha seda veel uskuda. Samas graafikutel on praegune tase Fibonacci järgi päris loogiline oluline tase. Siin lehel on link võlakirja ETF-le BOND. Sel on mul juba ammu tõmmatud üks Fibonacci jaotus, mis püüdis altpoolt "klappida" oluliste tasemetega ja siis jätta üles tipu prognoosi. Kohendasin seda täna õige vähe, sobitades tipu täpselt kokku eilse sulgemishinnaga ja põhja eelmise aasta kauplemise alustamise alumise küünla äärega. Vähemalt 2 keskmist taset näitavad küllalt olulisi olnud tasemeid. Sellest ei saa loomulikult järeldada, et ei minda enam ülespoole. Küll võib aga üheks Fibonacci jaotuseks seda pidada, siis tulevad kõrgemad tasemed kunagi juba kordajatena.