Friday, August 31, 2012

Kas mai alguse kordus?

Alustasin seda postitust paar päeva tagasi, kuid keerulised ja Eestile saatuslikud ajad on tõmmanud tähelepanu teistele asjadele. Kuna jutt on pikemaajalisest trendist, siis pole paar päeva viivitust oluline - pigem lisab kinnitust välja käidud versioonile.
Praegu on tekkimas olukord, mis meenutab mai algul tekkinud olukorda: dollar ja euro on liikumas ühe siis tõusu- ja teise languskanali vastu. Kui sellelt tasemelt tuleb liikumise suuna muutus, siis sellega peaks kaasnema aktsiate ja commodities'te hinna langus. Loomulikult peab vähemalt praegu arvestama ka võimalusega, et valuutad liiguvad oma trendijoontest läbi. Oodatavad uudised Fed'i poolt (ka ECB) on piisavalt olulised, et turu liikumist mõjutada.
Valuutade graafikud 30. augusti 2012 seisuga koos liikumise kanaliga:
US dollar:


Euro:


29. augusti õhtul vaatasin veel, et dollaril oleks nagu ruumi toetustasemeni minna. 30. august tuli väike ülesminek. Vaadates graafikut täpsemalt (uuesti) näen, et toetustase on perioodisiseste tippude pealt, seega pole eriti tõenäoline, et ka seekord sulgutaks joonel.
Kogu küsimus on selles, et kas ka seekord toimub liikumise suuna muutus trendijoonelt, mis sai alguse 2011. a. maist. Vähemalt mingi lugemise järgi võiks öelda, et 5-laineline laine on lõppenud. Elliott Wave'i praegu põhilugemiseks oleva lugemise järgi on 5. osalaine veel olemata. Mõlemal graafikul on eelmine trendisuunas tipp jäänud kanali keskele, mis võiks öelda, et hoog on raugemas.
Vaatame teisi varasid. EW lugemise järgi peaks võlakirjade intressitaset ees ootama ülespoole liikumine. See vähendab võlakirjade hindu, mis ühelt poolt on olnud negatiivses korrelatsioonis aktsiaturu hinnatasemega (võlakirjade hindade tõustes läheb raha aktsiatest sinna ja vastupidi). Kas ja kuidas võiks mõlema varaklassi hinnad lähiajal mõlemad langeda? Selline stsenaarium oleks loogiline, kui Fed ütleks, et lisaraha (praegu) ei anta. Mõlema varaklassi hinnad on ilmselt küllaltki palju täis lootust kerge raha tuleku järele. Selle lootuse luhtumisele reageeritaks teravalt.
S&P on 30. augusti seisuga teinud madalama tipu ja madalama põhja - see võib tähendada trendi muutust. Tipu on teinud veel ka mitmed väiksemate ettevõtete ja põhiindeksite suhted. Vara on veel kinnitada, et trend on kindlalt muutunud, kuid see sobib pilti, et väiksematest ettevõtetest on raha juba hakanud kiiremini välja liikuma kui suurtest.
Mida selline olukord lubab?
Mai algul kaasnes sama olukorraga toorainete (metallid, nafta) hinna kukkumine. Futuuridele tuli sisuliselt mitu protsenti kasumit ilma futuuride võimendust arvestamata 2 päevaga, kusjuures trend jätkus. Siis oli selgelt graafikutelt näha futuuride hinna tipp, millele lisandus euro tipp graafikul.Friday, August 17, 2012

S&P tõehetk lähedal

S&P on paljudest vahepealsetest ennustustest hoolimata jätkanud tõusu. Praegusel hetkel tundub, et on veel olukord "heade uudiste peale peab ostma, halbade peale peab ka ostma, siis tuleb ju Fed appi". Üles minnakse igasuguste uudiste peale. Praegu (nii kaua, kui ei minda ülespoole 2. aprilli tippu) võib rääkida veel, et käimas on 2. korrigeeruv laine. See tipp on juba väga lähedal. Kui sellest läbi minnakse, siis peaks lugemine, mille järgi praegu korrigeeritakse lainet 1 lainega 2 ümbervaatamisele minema. Praegu veel võib lugeda laineid nii, et on käimas korrigeeriv laine 2.


2. aprilli päevasisene tipp oli 1422.38 - sellest mitte üleminek on üks kolmest Ellioti lainete reeglist. Kui me võtam laine A pikkuse ja vaatame, kuhu C viiks välja sama pikana, siis saame üle 1425. Seda ei tohiks juhtuda, sest siis pole tegemist enam lainete skeemiga1-2.
Kui vaadata muidugi, kuidas saaks pööre tulla, siis hetkel seda suurt midagi ei toeta. Hoog tundub olevat ülespoole, sõltumata uudistest. Augustis on isegi väiksemate firmade indeksite suhe S&P 500-sse tõusnud - see on märk, et turg kipub ülespoole liikuma. Aasta algul läksid need suhted langusesse juba veebruari kuust, kuigi turg üldiselt võttis selle suuna alles aprillis. Ootame huviga.
Püüan mõelda, mida oleks pidanud minevikus nägema, mida äkki teistmoodi tegema. 
Mai teisel poolel kirjutasid analüütikud, et 1 laine on läbi ja käimas korrigeeriv laine 2 (kirjutasin isegi siia kuhugi sellest). Kui vaadata graafikule praegu, siis oli see pilt kuidagi poolik - viit osalainet ei olnud kuidagi võimalik välja lugeda. 5 osalainet sai läbi ikka juuni algul. 5-6 juuni läks SlowSTO üle 20, millele järgnes järgmisel päeval kinnitus ristumise näol MACD poolt. Siis oleks pidanud võtma pika positsiooni (selline topeltlõikumine on päris suure kindlusega signaal mingiks - kas suureks või väikeseks - kasumiks). Stopi oleks saanud algul 6. juuni bari alla panna ja siis iga laine põhja (näiteks SlowSTO ristumise järgi) ümber tõsta. Sisenemine 1315.13, praegu oleks stop 1354.65, mida peaks lähiajal kohendama, kuigi selget lainepõhja pole (60 on liiga suur vahe, et turu pööramisel kaotada). See on lausa "õpiku" skeem. Selleks, et seda jooksvalt näha, on vaja muidugi kogemust. See, et praegusel juhul oleks see skeem töötanud väga hästi, ei tähenda, et see oleks reegel  - laine B tuleb tavaliselt selliselt pandud stoppi sisse.