Thursday, September 27, 2012

Kas ja millal turu suhtes lühikeseks minna?

Turu eelmine tipp: 14. septembril  sulgusid S&P 500 tasemel 1,465.77, Dow Jones Industrial Average 13,593.37 (20. septembril veel 13,596.93), Nasdaq 100 19. septembril 2,864.03.
See oli eelmise laine tipp. Kas see on ka tipp enne järgnevat karuturgu?
14. september ja sellele järgnevad päevad olid küllalt hea moment sisenemaks lühikese positsiooniga turule. Tõenäosus, et see osustub hiljem selle pullituru (alates 4. juunist) lõpuks, on küllalt suur.
Samas on see rohkem panuse tegemine ja osaliselt ka õnn.
Kui see sisenemine toimus täpselt tipus, siis praeguseks on võimalik oma kasumit kaitsta juba stop'idega nii, et tuleb kasum isegi juhul, isegi kui veel kõrgem tipp tehakse.
Panen kirja mõned mõtted, mis graafikutele vaadates tekivad. Püüan mitte väga eksida, kuid meeles peab pidama, et 100% kindlaid ennustusi pole olemaski, veel vähem suudab keegi neid kirja panna.
Pikemaajalise trendi jaoks tundub olevat parem vaadata nädalate graafikut, nädalaste lainete puhul on mõistlik vaadata päevade graafikut. S&P 500 päevade graafik täna õhtul:
Hinnatase on läinud alla Bollingeri Bandide keskjoont (mul 18SMA), seda loetakse piiriks, millest allpool on sobiv lühikeseks minna. Slow Stochastic läks alla 80 paar päeva tagasi. RSI (mul 14) käib vastutrendi korrigeerumistel üldjuhul kusagil 40 kandis (langeva trendi puhul siis vastavalt 60 juures). Augusti lõpu languse puhul jäi RSi üle 50 - seda võib lugeda ka tõusutrendi nõrgenemise märgiks.
Tundub, et päevade järgi võiks juba peaaegu lühikses positsioonis olla. Üks asi - hind pole veel läinud allapoole 10. septembri hinnataset. Kui käidaks ära veel sellest allpool, siis oleks mõistlik vaadata lainet üles, millesse müüa.
Vaatame nüüd S&P nädalate graafikut.

Siin pole graafik veel sugugi lühikeseks minemist lubav. Esiteks on Slow Stochastic mõlema joonega üle 80. See on embedded olukord, mida peetakse kas karu- või pullilõksuks. Loetakse, et igasugune hindade kõikumine selles olukorras on vaid korrigeerumine ja pikemaid järeldusi sellest teha ei maksa. MACD puhul võib öelda, et on selge divergence - kui vaadata histogrammi, siis selle tipp on viimase laine puhul selgelt madalam kui eelmise laine tipu ajal. Nädala graafikul on eelmiseks põhjaks augusti lõpu põhi. Sellest allapoole minek näitaks trendi allapoole (kui tipuga üle eelmise ei minda), samas kusagil sel tasemel jõutakse ka allapoole Bollingeri Bandide (BB) keskjoont. Selle joonise peal tasub tähelepanu pöörata eelmise aasta novembri ja mai põhjade RSI-le. Nagu ma eespool kirjutasin, tähendab ca 40 kanti minev RSI korrektsiooni, mitte terndi suunas liikumist. Hetkel on oluliseks toetuse tasemeks kevadel tehtud tipud, millest allapoole vajumine näitaks juba küllalt veenvalt turu nõrkust (enam-vähem samal tasemel on ka augusti lõpu põhjad). Seega nädalate graafiku pealt ei saa öelda veel midagi selle kohta, et oleks tekkinud pikemaajaline langustrend, hetkel vaid korrigeerume. Kui on tõsisem korrigeerumine, siis minnakse tõenäoliselt alla kuni BB keskjooneni, millele vastab enam-vähem ka RSI 40.
Dow Jones Industrial Average kohta käib enam-vähem sama, kui ka S&P 500 kohta. See indeks on aga nii palju S&P 500-st tugevam, et pole päevade graafikul veel alla BB keskjoont vajunud, vaid on vahetult selle peal.
Nasdaq 100 päevade graafik:

Nasdaq 100 on kolmest põhiindeksist kõige nõrgem. Ollakse selgelt alla BB keskjoont (ilmselt sõidetakse BB alumise jooneni välja), RSI on juba enam-vähem sel tasemel, kus käis eelmiste korrektsioonide ajal. Kui jõutakse BB alumise jooneni, siis sel ajal on pea samasse kohta jõudnud ka 50SMA - veel üks toetustase. MACD peal on septembri keskpaigaks tekkinud selge divergence.
Tänase päeva sees toimus tagasitõmbumine 11. septembri põhja tasemelt. Sellised asjad tekitavad ettevaatust, kuna on võimalikuks tagasitõmbumise tasemeks. Sellest ja augusti lõpu põhjast läbiminekut saab lugeda juba langustrendi mingiks stabiilsuseks. Mul on küll kerge tunne, et enne augusti põhjadest läbiminekut tuleb korrektsioon ülespoole.
Nasdaq'i nädala graafik:
Tegelikul kehtib üldjoontes kõik sama, mis teistegi puhul:

  • Slow Stochastic on embedded, ehk ollakse stabiilses üleostetud tsoonis, kus väikesed hinna vajumised on vaid korrigeerumised.
  • Eelmise tipu ajal oli selge MACD divergence.
  • Eelnevad lainepõhjad on käinud ca 40 juures, mis näitavad, et tegemist oli korrigeerumistega, praegu ollakse veel tasemel 60.27.
  • Ollakse selgelt üle BB keskjoone.
  • Viimase laine tipu ajal ei olnud RSI enam nii kõrgel, kui märtsi lõpus (kuigi hind käis praegu selgelt kõrgemal) - see näitab trendi väsimist. Sama ka MACD trendijoon ja histogram.
  • Hinnad on ülevalpool aprilli alguse sulgumist, mis on oluliseks vastupanutasemeks.

Saturday, September 22, 2012

Nädala lõpp

Tänase päeva lõpuks tegi Nasdaq 100 Jaapani Candlestick'ide järgi kujundi  Bearish Meeting Lines. Selle signaali kinnituseks oleks veel kolmandal päeval toimuv allapoole liikumine. Võib öelda ka, et sel indeksil on bearish negative divergence MACD-l päeva graafikul. Mitte veel nädala graafikul - sel peaks ka MACD histogram allapoole minema. Seega oleks vaja veel natuke allapoole liikumist, et candlestick'ide signaal kinnitatud oleks ja samas ka tekiks signaal nädala graafikul.
DowJones Industrial Average on samas seisus - graafik näitab nõrkust, kahe eraldi candlestick'i signaaliga. Nädala MACD histogrami selge alla suundumine oleks ka signaali kinnituseks, Stochastic peaks selle tagasitõmbumise käigus ka tulema välja embedded olekust. Sama ka S&P 500 juures.
Natuke on veel vaja, et võiks öelda, et allaminek algab. Loogika, et kvartali lõpu window dressing veab asja natuke üles ja peale seda turg vajub. Loomulikult sõltuvalt peatselt saabuma hakkavatest kvartali tulemustest ja nendes olevatest prognoosidest.

Friday, September 21, 2012

Signaalid pikaks ja lühikeseks minekuks

Pikemaid trende jälgitakse erinevate signaalide järgi. Üks õpetus on minna pikaks ja lühikeseks, kui kuude graafikul lõikuvad 1EMA ja 20EMA. Samas soovitakse lühemaajalise strateegiaga olla pikk, kui päevade graafikul on 50EMA üle 100EMA. Lühikeseks minna päevade graafiku järgi vaid siis, kui ka kuude osas on eeltoodud nõue täidetud.
Ise olen juba pikemat aega jälginud MACD, SlowStochasticu ja RSI liikumisi. Olen olnud hooletu ja pole kõike pidevalt jälginud, kuid püüan kahe graafiku peal kirja panna, mida vaadata ja kuidas sellest järeldada trendi pööramist. Loodan, et ka ise seda hiljem lugedes püsib tähelepanu parem.
Kriteeriume, millest järgnevate graafikute all kirjutan, olen vahelduva eduga jälginud juba eelmisest aastast. Alltoodud jutt peaks näitama, et nende jälgimine peaks olema tulus.
Sel suvel olen vaadanud Elliott'i laineid, tähelepanu neile tehnilistel näitajatele on nõrk olnud. Tundub, et hea tulemuse saamiseks peaks jälgima neid kahte asja korraga ja siis, kui prognoosid kokku lähevad, on ilmselt tõepärane signaal.

Kõige pealt S&P 500.
Kõige pealt signaal, mille järgi pidi lühikeseks minema 4. aprilli õhtul. Hinna tõusutrendi viimase laine ajal tekkis selge nõrgenemise signaal RSI ja SlowSTO peal (vt. langevad jooned neil). MACD histogrami peal on näidatud divergence. Täpne nõue oleks, et histogram käiks vahepeal alla nulli, siin on ta ca nulli peal. Samas on näha, et histogrami laine ei tõuse indeksi 2. aprilli tipu ajal enam eelneva tipu tasemele. Signaal lühikeseks minemiseks on seega selge. Soovitus mitte minna lühikeseks, kui hind on üle 18SMA, tähendab, et positsiooni minnakse noolega näidatud kohas hinnalt 1,398.98. Ettevaatuse mõttes võiks stop olla 2. aprilli tipu peal, mis on küll küllaltki kaugel, kuid pika liikumise otsimisel pole võib-olla liiga kaugel. Julgema lähenemise puhul võib stopist loobuda - ma olen vaadanud, et MACD divergence abil sisenedes võib tulla veel üks laine vastu tekkivat trendi ja sel puhul viiks stop enne oodatud trendi algamist positsioonist välja.
Analoogsed signaalid vastupidi olid saabunud 8. juuniks - hind 1,325.66.
Need pildid on peaaegu peegelpildid. Kui vaadata edasi, siis juulis ja augustis tekiksid ka nagu signaalid MACD divergence'i järgi. Kauplemisel stohhasticu ja MACD kasutamisel soovitatakse kasutada mõlemat. Stohhasticu lõikumist ei maksa pidada üldjuhul signaaliks esimesel korral, oodata võiks ka MACD keskmise allapoole suundumist. Üldjuhul pole stohhasticu lõikumine siis veel müügisignaal, kui MACD keskmine pole jõudnud üle nulli.
Suve algusest olev tõusutrend on selles mõttes lihtne, et järgnev laine pole kunagi eelneva põhjast läbi läinud - seega eelneva laine all olev stop oleks siiamaani positsioonis pidanud. Vastu trendi loetakse, et stohhastic läheb tasemeni ca 40 (langusel 60). Augusti lõpu põhi on juba selgelt allpool, see näitab trendi nõrgenemist. Keskpankade lisaraha on seda ilmselt nüüdseks värskendanud.
Lisaks päevade graafikule tasub kindlasti vaadata ka pikemat graaafikut. Nädala graafikul näitab stohhasticu teise suuna võtmine, et pikem trend on muutumas.

Teiseks euro.
Eurole panin nädalate graafiku. Tegelikult on need  MACD divergence'd ka päevade graafikul. Eriti valuutade puhul näitab nädalate graafik pikemaajalisi trende paremini.
Sel graafikul on  divergence kahel märgitud puhul väga selgelt välja tulnud. Seda ei toeta nii selgelt kui S&P puhul Stohhastic ja RSI, kuid kuna lained on nii pikad ja sügavad, siis need hooindikaatorid on järgnevate lainete tippude puhul enam-vähem samal tasemel, kuigi hind on palju muutunud. Sisenemise märgid panin peale signaali päevale, kui hind läks läbi 18SMA. Tegelikult on võimalus nädala graafikul tekkinud signaali puhul sisenemise hetke valida päevade graafikult.
Pikemaajaliste trendide muutumist võib ennustada kuude graafikult. Hetkel on küllalt selge negatiivne MACD divergence Dow Jones'i Industrial Averagel, Nasdaq 100-l, S&P 500-l. See lubab kogu trendi peatset allapoole pöördumist. Kuude graafiku signaal ei tähenda muidugi nii kiiret uut liikumist, kui lühemate graafikute signaal. Eks kindlasti mõjutab (venitab) tekkivaid liikumisi ka keskpankade lisaraha. Kuid turgude meelsus on pöördeks juba valmis.


Wednesday, September 12, 2012

Uus IPhone tulemas

Täna on kuupäev, mil presenteeritakse uut IPhone'i. Loomulikult on väga raske järjest ootajate ootusi täita - ei ole ju Apple midagi nii suurt telefonidele lisanud. Ükskord tuleb turul ka pettumus. Praeguse seisuga on Apple'i aktsia nädala graafikul selge negative divergence. Kui muidugi peale homset uudist aktsia üles sööstab, siis nädala lõpuks muutub graafik tunduvalt. Üheks  negative divergence'i tingimuseks on, et MACD histogram läheb uuesti langusesse madalamalt tasemelt kui eelmine kord. Tänaõhtune madalam tase ei pruugi seal säilida nädala lõpuni. Divergence'i kohta on hea raamat "Trading Divergences".
Ilmselt on olulisem nii Apple'i, kui ka teiste aktsiate, liikumisele ülehomne Fed'i sõnum.


Business Insider on avaldanud statistikat Apple'i aktsia liikumise kohta uute telefonide väljatoomise ajal.