Saturday, October 13, 2012

Apple võiks nüüd vähemalt natuke kerkida.

Umbes kuu aega tagasi kirjutasin, et Apple'i nädala graafik lubab langust. Peale seda on toimunud turul palju, tuli välja ka uus IPhone. Apple on oma tipust tänaseks langenud ca 10%. Kuna aktsia on nii suur, siis on sellel märgatav mõju ka indeksitele.
Praeguseks hetkeks on hind vajunud kevade ja suve põhja pealt tõmmatud trendijoonele,vähemalt mingi lugemise järgi võiks olla tehtud 5 lainet alla, RSI on korrigeerumise suurusjärgus jne. Siit lubaks väikest tõusu kindlasti.
Miinimum on, et toimus languse esimene laine alla, mida nüüd 2. lainega korrigeeritakse. Seda juhtub sageli, et esimene languslaine läheb trendijooneni, siis korrigeerutakse tagasi ja alles 3. laine suurem liikumine viib hinna trendijoonest läbi. See oleks siis eeldusel, et algas suurem laine alla.
Maksimum tähendaks seda, et praegune langus oli vaid analoogne korrektsioon tõusvas trendis nagu mais ja juuli lõpus.
Mõtted sellega seoses: kogu turg on nõrk, seega indeksite langemiseks oleks vaja ka Apple'i langemist. Sellesse pilti sobiks väike korrektsioon üles ja siis edasi langus alla. Uskuda seda aga nii edukalt firmalt on raske, kuid äkki: uus väike Pad ei leia sooja vastuvõttu, kliendid vihastavad imelike tegevuste üle (a la Apple'i oma kaart - see tõi ka mulle endale mitme aasta jooksul esmakordselt pähe mõtte telefonimarki vahetada). Kes teab.
Samas usutavam on teine stsenaarium, et tugeva firma aktsia ei "kuku ära", toimuvad edasi-tagasi korrektsioonid, pole ka nii suurt tõusu enam. Samal ajal käitub ka turg suures piires samuti. Turule on likviidust sisse süstitud meeletult, praeguseks peaks olema aru saada, et ainult sellest ei piisa. Vaevalt enne USA valimisi, aga äkki peale seda saadakse võib-olla ühele poole USA riigi kulutuste finantspiirangutega ja turg tõlgendab seda positiivselt.
Näeme.  Apple päevade graafik.

Wednesday, October 10, 2012

Tulemused tulevad

Täna alustasid firmad oma kvartalitulemuste avaldamist Alcoa'ga. Kuulasin Bloombergi ja kõik olid õnnelikud, et ületati ootusi. Mis siis juhtus: kahjum on $143 miljonit, eelmise aasta sama aja kasumi $172 miljonit kõrval. Mind on juba pikemat aega närvi ajanud meedia stiil võrrelda näitajaid "ootustega", mis vahest on eri meediakanalitel veel erinevad. Kui tahad tegelikku pilti saada, siis tuleb ise otsida  - milleks siis informatsioonikanalid on? Ei peaks ju väga raske olema tuua välja paar numbrit, öelda, kas mõnes neist sisaldub midagi erakorralist. Üldnäitajate osas on väga hea ForexFactory keskkond, kus on kalender, kuhu tulevad näitajad, samas on ka ootused ja võimalus võtta lahti ajaloolised graafikud.
Alcoa iseenesest tõi välja ennustuse, et aastani 2020 tõuseb alumiiniumi nõudlus ca 2 korda aastast 2010. Tasub meeles pidada - kui langustrend on läbi, siis võib ju panuseid teha.

Muidu on see nädal olnud "pehme vabalangus". "Täielik vabalangus" oleks siis juba selline olukord, kus on paanika turul. Hetkel arvavad paljud, et toimub vaid väike korrektsioon. Selles osas pole nii kindel: mitmed (ka pikemaperioodiliste graafikute) näitajad viitasid languse tulekule, allapoole liikumine kipub järjest rohkem trendi moodi välja nägema (madalamad põhjad ja tipud).
Ise olen pea poole portfelliga equity'te suhtes lühike. Kuna olen võtnud põhiliselt positsioone indeksitega, siis see on ebamugav, et kui minnakse tasemetest läbi (nagu täna, vt. eelnevad postid), siis on see vara (praegusel juhul Nasdaq) nii ülemüüdud, et on karta peatset korrektsiooni. Sellises olukorras on paha minna positsiooni. Loomulikult võib näiteks Stochastic minna ka embedded'iks ja hind jätkata allapoole liikumist. Lainete teooria järgi on hea laine kauplemiseks 3. St., et 1. näitab ära suuna, siis 2. korrigeerub ning seejärel tuleb tugev sõit. Siin on raske muidugi korrigeeruva laine lõppu ära aimata - näiteks selle suve tõusu peeti nii kaua korrigeerimiseks (ja arvati, et see iga hetk lõppeb), kui see enam teooria järgi korrigeeruvaks laineks ei klassifitseerunud ja tuli kogu lainete lugemine teistmoodi teha.
Üks variant on muidugi veel hinnata indeksi järgi trendi, siis otsida selle seest alamharu (ETF) või mõni sobiv konkreetne aktsia.

Tuesday, October 9, 2012

Nasdaq vajus täna toetuse peale

Nasdaq 100 on suurtest indeksitest nõrgim. Ta on liikunud teistest kiiremini nii tõustes kui langedes. Eelmises postituses kirjutasin, et kui ta vajub läbi 26. septembri madalaima hinna, siis võib hinnata, et on selge trend alla. Täna mindi päevasiseselt kuni 26. septembri sulgemishinnani ja pöörduti natuke üles tagasi. Seega pöörduti tagasi sellelt toetustasemelt. Sama tase oli vastupanuks ka selle aasta märtsis.
Täna oli selle aasta täiskauplemispäevadest väikseima käibega päev (USA-s Columbus Day, mis on pangapüha). Homme alustatakse uue hooga - korralikkuma käibega päev võib teha juba läbimurdeid, mis ka midagi tähendavad.

Saturday, October 6, 2012

Tänane päev võiks olla siis see pööramine

Järgnev jutt võib muutuda tõeks vaid tagantjärele vaadates, hetkel on need vaid "oleksid", mis hiljem graafikule vaadates ütleksid nagu: "Vaadake neid signaale - siis oli ju selgelt näha, et trend pöördub."

Seega, tänasel õhtul:
Indeksitest nõrgim, Nasdaq, langes hommikuse emotsiooni pealt tekkinud tõusu järel selgelt. Tulemuseks bearish engulfing. Juba septembri keskpaiga tipp tegi MACD bearish divergence'i. Ma olen ka siin kirjutanud, et mulle tundub, et vähemalt viimasel ajal on peale eeltoodud signaali tehtud veel uus tipp pea samale kõrgusele. Selleks sobiks hästi ka tänane tipp - see ei ole eelmise tasemel, näitab tõus trendi nõrkust (MACD signaalile järgnev tipp on olnud muidugi sageli ka signaali tipust kõrgemal). Tänane liikumine näitab selgelt ka, et hind ei püsinud üle 18SMA (eile küll suts sulgus) - täna mindi kõrgemale ja siis hooga alla. Ka seda võib karususe märgiks pidada. Kui nüüd liigutaks allapoole 26. septembri numbreid, siis oleks selge langev trend - madalam tipp ja ka madalam põhi. Samas oleks siis läbi mindud märtsi lõpu tippude toetustasemest.

S&P 500
Tänane graafik näitaks nagu long-legged doji't. See eeldab muidugi ka esmaspäeval veel allapoole kinnitust.
Ise olen ma ajanud teooriat (ka siin kirjutanud), et vastutrendi tipud lähevad RSI(14) tasemeni 60 (või 40 vastavalt). Tänane S&P RSI on sulgumisel 63.03 - seega sobib tagantjärele vastutrendi tipuks.
Kui vaadata S&P sulgumisi tundide graafikul, siis on selge topelttipp. Ka S&P-l on nädala graafikul MACD bearish divergence - signaali tipuks septembri tipp. Nädala graafikul on SlowSto muidugi veel alles 87.24, kuigi juba allapoole lõikunud.

Dow Jones Industrial Average
Kõige tugevam hetkel kolmest põhiindeksist.
Kuude graafikul on nii MACD, Slow STO, kui ka RSI kolme viimase tipu peal näidanud nõrkust.  Aprilli tipp on kuude graafikul ise MACD bearish divergence'i  signaali kohaks. Kuu graafikul on see signaal juba suurt liikumist lubav.
Tänane päevasisene tipp oli küll natuke üle 14. sept tipu. Päeva sisene tõus oli küll struktuurilt selge 5-laineline, mis Elliott'i meeste järgi tähendab, et vähemalt see liikumine oli veel trendi suunaline.
DJ all on kõige vähem nõrku märke. Vahest tänane sulgumine RSI 63.91, kuid kuna see indeks on suhteliselt tugev, siis see ei jää suure tõenäosusega tipuks.
Sel graafikul on üks selgelt langev joon - CMF trendijoon. CMF - Chaikin Money Flow - püüab näidata tõusva ja langeva hinna ja käibe järgi, kas raha läheb varasse sisse või välja. DJ päevade graafikul on see trendijoon selgelt langev juba juuli lõpust, selle perioodi sisse jääb neli olulisemat ja hulk väiksemaid tippe, millede puhul CMF on pidevalt langenud allpool trendijoont.