Saturday, October 6, 2012

Tänane päev võiks olla siis see pööramine

Järgnev jutt võib muutuda tõeks vaid tagantjärele vaadates, hetkel on need vaid "oleksid", mis hiljem graafikule vaadates ütleksid nagu: "Vaadake neid signaale - siis oli ju selgelt näha, et trend pöördub."

Seega, tänasel õhtul:
Indeksitest nõrgim, Nasdaq, langes hommikuse emotsiooni pealt tekkinud tõusu järel selgelt. Tulemuseks bearish engulfing. Juba septembri keskpaiga tipp tegi MACD bearish divergence'i. Ma olen ka siin kirjutanud, et mulle tundub, et vähemalt viimasel ajal on peale eeltoodud signaali tehtud veel uus tipp pea samale kõrgusele. Selleks sobiks hästi ka tänane tipp - see ei ole eelmise tasemel, näitab tõus trendi nõrkust (MACD signaalile järgnev tipp on olnud muidugi sageli ka signaali tipust kõrgemal). Tänane liikumine näitab selgelt ka, et hind ei püsinud üle 18SMA (eile küll suts sulgus) - täna mindi kõrgemale ja siis hooga alla. Ka seda võib karususe märgiks pidada. Kui nüüd liigutaks allapoole 26. septembri numbreid, siis oleks selge langev trend - madalam tipp ja ka madalam põhi. Samas oleks siis läbi mindud märtsi lõpu tippude toetustasemest.

S&P 500
Tänane graafik näitaks nagu long-legged doji't. See eeldab muidugi ka esmaspäeval veel allapoole kinnitust.
Ise olen ma ajanud teooriat (ka siin kirjutanud), et vastutrendi tipud lähevad RSI(14) tasemeni 60 (või 40 vastavalt). Tänane S&P RSI on sulgumisel 63.03 - seega sobib tagantjärele vastutrendi tipuks.
Kui vaadata S&P sulgumisi tundide graafikul, siis on selge topelttipp. Ka S&P-l on nädala graafikul MACD bearish divergence - signaali tipuks septembri tipp. Nädala graafikul on SlowSto muidugi veel alles 87.24, kuigi juba allapoole lõikunud.

Dow Jones Industrial Average
Kõige tugevam hetkel kolmest põhiindeksist.
Kuude graafikul on nii MACD, Slow STO, kui ka RSI kolme viimase tipu peal näidanud nõrkust.  Aprilli tipp on kuude graafikul ise MACD bearish divergence'i  signaali kohaks. Kuu graafikul on see signaal juba suurt liikumist lubav.
Tänane päevasisene tipp oli küll natuke üle 14. sept tipu. Päeva sisene tõus oli küll struktuurilt selge 5-laineline, mis Elliott'i meeste järgi tähendab, et vähemalt see liikumine oli veel trendi suunaline.
DJ all on kõige vähem nõrku märke. Vahest tänane sulgumine RSI 63.91, kuid kuna see indeks on suhteliselt tugev, siis see ei jää suure tõenäosusega tipuks.
Sel graafikul on üks selgelt langev joon - CMF trendijoon. CMF - Chaikin Money Flow - püüab näidata tõusva ja langeva hinna ja käibe järgi, kas raha läheb varasse sisse või välja. DJ päevade graafikul on see trendijoon selgelt langev juba juuli lõpust, selle perioodi sisse jääb neli olulisemat ja hulk väiksemaid tippe, millede puhul CMF on pidevalt langenud allpool trendijoont.


No comments:

Post a Comment