Saturday, June 23, 2012

Kas nüüd jälle alla?

Mai oli viimase aja üks selgemaid kuid - isegi 60 min graafikul olid paar liikumist pidevad. 4. juunil jõuti siis põhja. Kui lugeda laineid, siis olid mais langeva laine 3., 4., ja 5. osalaine. 3. ja 5. neist olid küllaltki ühtlased. Seda allaliikumist ei olnud raske ka tasemete järgi prognoosida ja hinnata.
Mis aga algas juunis? Praeguseks võib öelda, et oleme vahemikus 1,266.74 - 1,363.46. Vahe on 96.72 punkti, mis teeb S&P E-mini hinnas 4,836 dollarit. Ehk - kui vaadata tasemeid, millest läbiminekul võiks trend ühes suunas edasi liikuda (rõhk siin sõnal "võiks"), siis on "taga" juba mitu tuhat dollarit kahjumit või saamata jäänud tulu.
Graafikute pealt suurt midagi välja lugeda on ka raske. Üleeile laskus S&P slow stochastic alla 80%, mida vähemalt mingiks perioodiks võib lugeda trendi allapoole suundumise märgiks. Turg on ise ka nõrk: näiteks equal weight S&P on indeksist endast jätkuvalt nõrgem, mitmed indikaatorid, mis pullisust mõõdavad, on jälle üles liikunud, millest ajaloolise võrdluse abil langust prognoositakse (kui enamus on juba pullid, siis kust tuleks edaspidisele tõusule kütus?) jne. Samas turu nõrkuse signaalid olid aasta alguses mitu kuud ja turg läks samal ajal veel ülespoole.
Ma ei tea seni midagi paremat turu tuleviku ennustamiseks, kui lainete teooria. Sellel asjal on aga see miinus, et pea igal hetkel on võimalik mitmeid stsenaariume, mis siis aja jooksul turu liikumise poolt elimineeritakse. Vähemalt hetkel ei tunne veel ennast nii kindlalt, et ise kõiki hetkel kehtivaid versioone kirja panna. Üritan targemate inimeste analüüsidest andmeid hankida. Eri nägemusi on väga palju. Paljusid versioone, mida ma näiteks Twitterist näen, ei pea küll enda arusaamisest targemaks.

Üks hetke olukorra tõlgendus:


Selle järgi lõppes 4. juunil languslaine 1, mida hakati siis korrigeerima. Korrigeerumine oli muster a-b-c, mis lõppes teisipäeva hommikul. Sealt edasi hakkas juba allapoole liikuv laine 3, mille esimese osalaine liikumine iii näitas neljapäeva õhtuks, et liikumine on alanud. Suure tõenäosusega oli reedel tipp iv, millele järgneb osalaine v, mis lõpetab esimese väikese alla suunduva osalaine (peaks tulema tähis(i) ), millele järgneb omakorda samas suurusjärgus korrigeeruv laine. 5 rooma numbritega lainet moodustavad laine (rooma number), mis omakorda moodustavad laine "ring-rooma number", mis omakorda koos korrigeerumistega moodustavad laine 3. See on graafikul küll märgitud praeguse hinnataseme lähedale, kuid ta langeb igal juhul allapoole lainet 1, suure tõenäosusega on ta pikkus vähemalt 1.62 lainet 1. Reegel on, et 3 ei ole korraga lühem 1-st ja 5-st (asi, mida tagantjärele on hea kontrollida).
See, millised lained moodustavad millised - ehk kui suure laine osad on käesolevad liikumised, on mulle hetkel veel küllaltki raskelt jälgitav.
Seega turg liigub astmetega üles-alla. Kuigi trend on ilmselt alla, siis tuleb sisse päris suuri korrigeerumisi (näiteks (ii) on tõenäoliselt suurem liikumine kui praegu lõppenud iv, mis oli ühe futuuri puhul juba pea 5 tuhat dollarit).
Neid lühemaid laineid on graafikute pealt raskem näha, kuigi lisatud graafiku pealt on näha, et näiteks Slow Stochasticu järgi oleks olnud võimalik lainete järgi positsiooni omada. Püüangi tulevikus jälgida ja korrigeerumiste ajal vähemalt rohkem rahasse minna.
Endal ma suurendasin reedel lühikest positsiooni tunduvalt. Eks saab olema näha, kui õige see oli - igal juhul on see osa positsioonist parema hinnaga, kui kuu keskel võetu.No comments:

Post a Comment