Sunday, April 29, 2012

Mõned mõtted S&P graafikule Elliott Wave vaatenurgast

Nädal tagasi kirjutasin S&P graafikul tekkinud sümmeetrilisest kolmnurgast. Esmaspäeval mindi sellest graafikust allapoole välja, päeva sees käidi päris all, toetuti 10.aprilli toetuse peale ja mindi ülesse. Teisipäeval mindi tagasi vastu kolmnurka, see jäi vastupanuks. Sel hetkel võis veel mõelda, et kontrollitakse vastupanu ja minnakse siis allapoole tasemeni ca 1300. Sel hetkel tulid aga välja Apple'i suurepärased tulemused ning suund võeti hoopis ülespoole.
Ma ei ole küll nii suur spetsialist, kuid mõningates kohtades kirjutatakse, et kui kolmnurgast minnakse välja küllaltki lõpuosas, siis ei pruugi lubatud hüpet üles või alla tulla.
Selle nädala lõpus sattusid ette kirjutised ja video Elliott Wave teooria tõlgendustega.  Ma olen küll selle teooria praktilise kasutuse osas küllaltki skeptiline - liiga palju tundub, et tagantjärele saab hea tahtmise puhul graafikutelt välja lugeda seda, mida vaja. Kuid pilku lainetele heita tasub siiski.
Vaadates kuude graafikut, tunduvad seekord lained välja joonistuvat selgemini kui enne. Tõus algas 2009 algul ja praegu oleks me nagu 5. laine sees.


Pilt tundub küllaltki loogiline: 2009 algusest on selgelt 5 lainet, kui vaadata pikemat perioodi, siis on oodata ka peatset allapoole liikumist. Tasub tähele panna, et 2007 kuu sulgemise kõrgeim tase oli 2000 aasta kõrgeim kuusisene tase. Samas 2009 põhi oli allpool 2002 aasta põhja. Selle pildi järgi tundub, et tuleb allapoole liikumine ja mitte nii väike nagu kahel eelmisel aastal - 5-laineline tõusulaine tundub varsti üldse läbi saavat.
Selle graafiku pealt tahaks aga vastust ühele küsimusele: kui kõrge tasemeni 5. laine võib minna? 
Elliott Wave'i jüngrid peavad ühte reeglit väga oluliseks: 3. laine ei ole kunagi lühem korraga nii 1. kui 5. lainest.   1. laine juba oli pikem kui 3. laine, seega 5. ei tohiks enam 3-ndast pikem tulla. Kui ma õigesti vaatan (ma võtan laine tipud ja põhjad perioodiseseste miinimumide ja maksimumidena - kas nii on õige?), siis:

  •  3. laine oli 1370.58-1010.91=359.67
  • 5. laine maksimaalne tipp tuleks siis: 359.67+1074.77=1434.44
Tuletan veelkord meelde, et jutt on 5. laine maksimaalsest tipust.
Siin graafikul on veel üks asi: 4. laine tuleb alla 1. laine sisse. Selle kohta kirjutatakse mõningates kohtades, et seda ei tohi üldjuhul (kui turg ei lähe külgsuunaliseks) juhtuda, mõned kirjutavad, et sellise asja juhtumisel ei ole enam tegemist 5-lainelise lainega. Kui viimane kehtib, siis pole kogu eelmisel jutul mingit mõtet. Selle reegli järgi oleks tipp 3. tegelikult hoopis tipp 1., praegu oleks siis käimas alles 3. laine. Kuidagi ei suuda sellist ülespooleliikumist tulevikus uskuda.

Läheme graafikuga lühema ajaperioodi, nädala, peale:


Ma ei hakanud sellele graafikule numbreid peale kirjutama - tõus algas oktoobri kuusisesest põhjast, 2. laine vajus tagasi novembris ja 3. pikk laine sõitis kuni märtsi lõpuni. 4. laine on ka äkki läbi ja käimas 5. laine, mis peaks üldjuhul sulguma kõrgemal kui 3. (võib ka ebaõnnestuda ja teha nn. topelttipu; praeguses pikemas (alates 2009 algusest) tsüklis on 3. juba lühem kui 1., mis näitab ülesliikumise hoo raugemist). Kirjutatakse, et 5. laine on ajaliselt pikem, kui oli 4., juhul, kui 4. oli lihtne ABC laine. Samas eelneva viite järgi pole 4. laine täitnud oma ajalise pikkuse ja hinnaliikumise mahtu - äkki on 4. laine veel käimas ja 5. tuleb alles hiljem? Selle kasuks räägib, et 23. aprill ei käinud allpool kui 10. aprill - seega pole ABC lained korralikult formeerunud.


No comments:

Post a Comment