Saturday, April 21, 2012

Turg on kuhugi hüppamas - kuhu? (S&P graafiku kolmnurk)

Selle nädala lõpuks on moodustunud S&P graafikul sümmeetriline kolmnurk.


Graafikult on näha, et kolmnurga tipp on juba peaaegu kätte jõudnud - seega õige pea toimub läbimurre ühele või teisele poolele. Sümmeetrilisest kolmnurgast on päris hea ülevaade Stockchartis (edaspidi SC). Eelviidatud jutus on toodud ka üldtuntud tõde, et kolmnurgast väljamurdmisel on liikumine samas suuruses kolmnurga alguses olnud tasemete vahega (praegusel juhul on see ca 80 punkti). Loomulikult on kõige põnevam küsimus, kuhupoole siis ikkagi liikumine tuleb (endal on väike positsioon juba turu suhtes lühike - kas see on ennatlik?).  SC kirjutab, et mitmekuise trendi järel on sümmeetriline kolmnurk 75% juhtudel trendi jätkumise näitaja. On aga ikkagi veel ka see teine 25%. Mõtlesin, et äkki oodatav liikumine praeguselt tasemelt viiks mingile ajaloolisele olulisele numbrile ja selle abil võiks oletada võimalikku liikumist. Üllatuseks näen, et praegusest tasemest 80 punkti ülevalpool on kriisieelne tipp ja 80 punkti allpool oktoobri tipp - mõlemad küllaltki olulised ajaloolised tasemed.
Praegune turg on olnud tasemete 1357 (ka 2011 suve tipp) ja 1422 vahel. Ükstaspuha, kummale poole liikumine tuleb, minnakse sellest vahemikust väljapoole.
Turu ülespoole liikumine on näidanud väsimuse märke juba pikka aega. Ka hetkel on negative divergence selgelt näha kõigil neljal sellel graafikul toodud lisaindikaatoril. Samas on need näidud olnud juba mõnda aega. Oluliseks peetakse ka MACD-joone nulli lõikamist - selle järgi oleks nagu suund allapoole. Samas on selgelt näha, et MACD-joon on viimastel päevadel väga külgsuunaliseks läinud. Kergelt nullist allpool käidi ka enne jõulusid - siis algaski ralli, mis hinnad praegusele tasemele on viinud. Chaikin Money Flow (CMF) lõikus just allapoole nulli, mis on karune signaal.
Kui üks indeks on määramatus olukorras, siis on olnud abiks ka teiste indeksite graafiku vaatamine: nad liiguvad küll kergelt erinevalt, kuid ei ole võimalik, et üks põhiindeks liigub suurelt üles ja teine alla. Dow Jones Industrial Average on viimastel päevadel küll tundunud S&P-st tugevam, kuid ka tema kipub olema Bollingeri Bandi alumises pooles, momendiindikaatorid on langevad, veebruari vastupanutase on nagu viimastel päevadel vastupanuks. Nasdaq 100 on aprilli algusest päris selges languses (päris paralleelses vahemikus). Väiksemad (väiksemate ettevõtete ja jms. indeksid on olnud palju nõrgemad juba mõnda aega. Seega siit tundub nagu, et oodata on liikumist allapoole.
Mis peaks aga toimuma, et enne turu korralikumat korrigeerumist tuleks 80-punktine hüpe ülespoole? Üks abi turule oleks, kui Fed käiks välja uue QE. Indeksite suurtegija Apple peaks midagi väga head tegema - seega selgus peaks saabuma kolmapäeval, siis avaldatakse Apple'i I kvartali tulemused ja on ka FOMC'i pressikonverents.
Loodan, et siin kirja pandu tekitab mõtteid ja on kasuks positsiooni võtmisel. Samas liiga kiirelt ei tasu panuseid äkki ka teha, sest SC õpetab, et väljamurre peab toimuma ja see peab olema kindel sulgumishinnas, siis võib alles järeldusi teha.

1 comment:

  1. http://tradingconceptsinc.com/7224/headshoulders-pattern-play/

    ReplyDelete