Monday, January 26, 2015

Seostest turul


Teemaks, et kas ühe korrelleeruva vara liikumine tekitab vastava liikumise teise, korrellatsioonis oleva, vara juures.

Avi Gilburt; Elliott Wave Trader.:

“Correlation does not equate to causation.”

No comments:

Post a Comment