Wednesday, March 12, 2014

Intressid lähevad seekord vist ikka veel allapoole

Aasta kuni poolteist tagasi ütlesin ma paljudele inimestele, kellega suhtlesin (kes loevad, neile tuleb vast meelde), et USA rigivõlakirjade intressid teevad 2012. aasta suvest alates korrektsiooni, millele võib järgneda veel uus langus. Palju aega on mööda läinud ja järjest rohkem on hakanud tekkima kahtlus selle stsenaariumi tõeks saamiseks.
Ma loen (tellin) kolme erinevat (Elliott'i) laineanalüüsi:

  • üks on neist suunatud lühemate lainete alusel lühema perioodi võimaluste välja toomisele - neil pole ma sattunud lugema intresside kohta mingit prognoosi. Jooksvalt seda ei jälgita, äkki "enda lõbuks" graafikut vahel vaadatakse ja ka kirjutatakse sellest, kuid vist mitte minu lugemise ajal;
  • teine analüüsimaja (selleks põhiliseks pretendeeriv) on juba pikka aega seisukohal, et 2012. aasta suvest algas intressitasemete tõus. Nad käivad pidevalt välja ka ennustatavaid tasemeid, kuid nende tasemete leidmise seletust pole vähemalt mina lugenud. See sobiks kokku equity'te hinna tõusulainega, kuid nende oma ennustus on jätkuvalt, et kohe-kohe lähevad kõik indeksid väga põhja (allapoole 2009. aasta põhja);
  • kolmas analüüsija joonistab huvitavaid lainete lugemisi (räägib nende lugemiste kinnituste otsimisest tehnilistest näitajatest - ma pole seni veel aru saanud, millistest, kuigi tundub, et need on tugevalt lagging, seetõttu lühiajaliseks kõikumiste kauplemiseks mittesobivad), paljudes asjades on teise majaga sünkroonis. Nende jutt on juba küllalt pikka aega, et bond'id teevad korrektsiooni ja seejärel tuleb veel uus languslaine enne ülesse pööramist.
USA 10-aastaste võlakirjade indeksi TNX nädalate graafikul on mul juba pikemat aega moodustunud 1. laine ülesse. Olen seda jälginud, sest laineteooria järgi peaks tulema 1. laine järgi 2. laine korrektsioonina allapoole. 2. laine korrigeerub sageli väga sügavale (kuni 100% esimesest). Samuti võivad (eriti varadel, mille puhul hind lõpmatult ühes suunas liikuda ei saa) olla korrektsioonid ajaliselt väga pikad. Näiteks euro puhul võib väita, et ollakse tegemas korrektsiooni alates 2008. aasta tipust, minimaalselt eeldaks see veel ühte languslainet kuhugi 1,12 kanti.
Tulles tagasi võlakirjade juurde, siis keskpikk perspektiiv on mõlemal juhul alla, kuigi enne peaks lõppema korretsioon selle aasta algusest toimunud langusele. TBT (liigub sama pidi ja enam-vähem korrelatsioonis TNX-ga) puhul on minu arust lõppemas a-b, peaks tulema veel c, siis saaks lugeda 2.laine lõppenuks.
Küsimus on nädalate graafikul oleva 1. laine sisemises struktuuris: seni oli see mul jagatud 5-ks osalaineks, mis sobis hästi uue tõusva trendi esimeseks laineks. Täna tuli mul graafikule otsa vaadates mõte, et see ei ole äkki 1. laine, vaid A-B-C, milles C jaguneb omakorda 5 laineks. Sellise lugemise puhul on C sees peaaegu 1=5 (kui vaadata nädala sulgumist, siis täpselt), mis on graafikul lillaka kastina. Enne on joonisele tõmmatud helepruun kast lähtudest eeldusest, et tegu oli 1-2-3-4-5 lainega. Sellise lugemise puhul jäi 5. laine lühikeseks, joonisel mitte märgituna, aga ilmselt ka mitte mingi Fibonacci numbri jagu, kuigi on seos (2-5) = 2 x 1 (kitsamad pruunid kastid). Selline "mitte valmis saamine" häiris pidevalt ja jaanuaris ootasin ma veel uut tippu, mida aga ei tulnudki; see, koos 1. osalaine imeliku struktuuriga ongi põhilised "mittemeeldimised" 1-2-3-4-5 lugemise vastu. 
Põhiliselt 1=5 (C sees) sobivuse tõttu meeldibki mulle hetkel lugemine A-B-C. Selle (et eelmise aasta lõpus lõppes korrektsioon) kasuks räägib ka TNX-i kuude graafik (ei lisa siia), millel RSI on käinud 2000-ndatel aastatel kaks korda vastu RSI vastupanu taset ca 64. See on küll suts kõrge, kuid ka selline võib olla RSI uuesti allapoole pöördumise tase langeval trendil. Need tipud tehti juunis'2006 ja detsembris'2013.

Pika jutu illustreerimiseks TNX-i nädalate graafik:


No comments:

Post a Comment