Wednesday, May 22, 2013

S ja P kuude graafik

Tegelikult oli juba eelmise nädala lõpul S&P kuude graafikul pilt pea sama. Eile tuli turg sutsuke alla, täna suts üles - kuude graafikul pilt pea ei muutunud.
Juba päris pikka aega tagasi (siis kõlbas lainete lugemiseks veel ka skeem 1-2) vedasin siia graafikule RSI mingi vastupanujoone. Eelmiste postituste ajal, mil kirjutasin võimalikust S&P allapoole pööramisest, oli selle trendijooneni veel nii pikk maa, et arvasin, et selle jooneni ei jõutagi. Nüüd ollakse jõutud. Minu lainete lugemise järgi (mitte siin graafikul) oleme me praegu viienda laine neljanda osalaine keskel - nii et peale väikest korrigeerumist (neljanda pool b-d üles ja seejärel c alla) võiks tulla vähemalt 5. osaline üles. Eks see paistab.
Siin graafikul on huvitav vaadata veel suure tipu moodustumist. 90-ndatel möödus RSI tipust hinna tipuni 45-50 kuud (sõltuvalt, kas vaadata kuusisest või kuu sulgumise tippu), 2007. aastal 5 kuud.
Esimene neist näitab, et tipp võib olla oma ajaliselt moodustumiselt väga pikk ning sel ajal võib hind veel meeletult kerkida (RSI tipu ajal sulgus S&P napilt üle 670, kõrgeim laine hind oli aga 1.553.11 - seega tõus pea 2,5 korda).
Mida arvata selle korra kohta? Lähtudes eeldusest, et tõmmatud trendijoon jääb kehtima, võib väita, et iga uus tipp tuleb madalama RSI-ga. See sobib selles mõttes lainemeeste väitesse, et 2000 aastal lõppes impulsslaine, seejärel on olnud korrigeeruvad lained (nende puhul ei tõuse RSI enam nii kõrgele). Kui võtta RSI seda tõlgendamist, et ta näitab hoo tugevust, siis on kõige muu samaks jäämise puhul võimalik öelda, et nõrgem hoog raugeb ka kergemini (kiiremini). Samas ei tahaks uskuda, et seekordne tipp tuleb vaid ühe RSI tipuga (mis on ilmselt küll võimalik - st., et hind ja RSI pööravad alla korraga). Uus kõrgem hind madalama RSI-ga tähendaks aga seda, et joonisel ring-2'na märgitud laine sisemine struktuur peaks tulema veel pikem. Selle kohta saab öelda jällegi vaid, et "eks paistab".

No comments:

Post a Comment