Sunday, November 18, 2012

Korrektsiooni või isegi uue suure tõusu ootus
Eelmine postitus oli siin nimega "Kas BOND hakkab väsima?", DowJonesil ja S&P-l on (käis) RSI alla 30-e, SlowSTO on jõudmas indeksitel (jõudnud) alla 20-e jne.

Samas indeksite nädalate graafikutel on hooindikaatorid tegemas madalamat põhja kui juuni algul - see näitab isegi laine ülesse mineku puhul pikaajalise trendi nõrkust. Hoolimata BOND-i puhul viidatud signaalile on USA võlakirjade graafikud lainetena väga sarnased ideksite omadele - ka siin oleks siis oodata veel väike laine alla, millele võiks järgneda suurem korrektsioon ülespoole.

Allapoole liikumine on olnud väga tugev, erilist korrektsiooni selle sees pole olnud. Indeksite graafikul alates päevade graafikust suurematel pole märgata signaale tõusuks (tunni graafikul oli indeksitel näha lubadust korrektsiooniks neljapäeval, kuid see ei pruugi praegusest tõusust palju ülespoole minna). Tundide graafikul on S&P-l MACD, SlowSTO ja RSI lained seni veel langevate tippudega. Nasdaqil on aga SlowSTO ja RSI tipud juba kergelt tõusvad, ka põhjad.
SeekingAlpha's oli kirjutis, et Fedi bilanss tegi see nädal hüppe ülespoole, millist pole alates 2010-nda aasta algusest nähtud. See peab turule mingit mõju avaldama hakkama.

Minu arvamus on, et vähemalt kerge pidurdamisega luuakse graaafikule uus languse põhi (eelmise nädala põhja järel tipp ja siis madalam põhi). Selle uue põhja puhul võivad hoo indikaatorid hakata juba näitama eelmisest kõrgemaid põhju - seda tasub hakata pidama tõsisemaks ülespoole liikumise ohu signaaliks. Mingit pidi peaks üritama sellega kaasa "sõita", äkki algselt lühema perioodi graafikut jälgides. Muidu võib tekkida analoogne olukord nagu juuni algul, mil tekkis nn. väikene korrektsioon, mille pikkust arvati olevat päevades, kuid lõpuks kujunes selleks 4-kuuline tõusulaine. Enne uue laine algust ei maksa (mina vähemalt ei arva ennast oskavat) teha ennustusi, kas see on kerge korrektsioon või suur laine.
Vaadates (mina) otsa indeksite graafikutele võiks olla praegu käimas 3. alla tuleva laine 4. osalaine. Selle järgi võiks siis tulla veel väike 5. alla, millele järgneks natuke suurem 4. üles.  Kui lugeda 3. laineks seda, mis on tulnud oktoobri keskpaigast, siis see on päris pikk - seega ka korrektsioon temale ei pruugi väike tulla. Reegliks on, et 4. laine ei lähe 1. sisse, kuid see oleks sellise lugemise puhul oktoobri keskel.

Üheks võimalikuks teguriks võib muutuda ka erinevate pikemaajaliste trendide järgimise reeglite tingimuste täitmine. Üks õpetus on, et pikajalist positsiooni võiks võtta, kui 1 kuu EMA on üle 20 kuu EMA ja vastupidi (mina olen oma graaafikutel asendanud need 5EMA ja 13EMA - lõikumised pea samad, kuid edasi-tagasi võnkumise oht väiksem); sama õpetuse teine osa on, et pikk tasub olla kui päevade 50EMA on üle 100EMA. See viimane tingimus ei ole Nasdaq 100 puhul enam täidetud alates reedest. Teistel indeksitel oleks selleni veel natuke langeda vaja (või natuke aega).

Kõigile tundub, et EUR on pikemaajalises languse trendis. Hetkel kipub tulema USD indeksi korrektsioon alla. Samas on nädalate graafikul RSI vaid napilt üle 50. Minu arvates tähendab tõsine allapooleliikumine sellise RSI pealt, et praegune dollari tõus ei olnud trend vaid korrektsioon. Näeme.

Seega on pilt piisavalt segane, selgeid märke pole, kuid on oht, et need tulevad pea.

No comments:

Post a Comment