Wednesday, January 1, 2014

Kuld on jälle toetuse peal

Vaatame kulla nädalate graafikut:


2011. aasta tipust tuldi eelmise aasta suveni alla lainetega, mis sobiksid 3-3-5 pilti. Korrigeeriti ka 61,8% eelmisest suurest tõusust. Iseenesest sobis see suureks korrektsiooniks. Sellest loogikast lähtudes oleks võinud eelmisel suvel alata tõus, mis oleks viinud kulla hinna uutele kõrgustele. Juunist augusti lõpuni toimuv tõus oli aga küllaltki kindlalt 3-laineline - seega ei sobi see uue tõusu 1. laineks (mõnikord olen ma näinud analoogsetes olukordades "imelugemisi", millega välimuselt väga 3-laineline on 5-laineliseks loetud). Sealt on praegu tuldud alla ka 3 lainet ja GLD osas käidud juba allpool eelmise suve põhja. Samas kulla futuur seda veel teinud pole. Kui ka see allpool ära käiks, oleks kadunud igasugune võimalus eelmise suve keskel alanud tõusulainet 5-liseks esimeseks tõusulaineks lugeda.
Mis on aga minu arvamus hetkel? Suur rahatrükk on toimunud, kuid inflatsioonina pole see veel realiseerunud. Pigem on probleemiks surve krediidi kokkutõmbumiseks (deflatsiooniks), millele keskpangad igat pidi vastu püüavad olla. Lõpuks juhtub ikagi see, mis juhtuma peab - krediidi maht tõmbub kokku. Ja alles sealt võiks hakata uus kulla hinna tõusulaine.
Praegu tundub, et üks tõenäolisemaid variante on, et eelmisel suvel sai läbi korrektsiooni esimene osalaine (A) - nagu ka graafikul. Sellele järgneks 3-laineline korrektsioon (B) ning siis (C),  mis oleks kas 5-laineline või mingi keerulisem struktuur. Ühe sõnaga - hulgem üles-alla kattuvaid liikumisi. See pilt sobib ka loogiliselt finantsturgude pilti: ühelt poolt on palju katteta raha trükitud, mis otsib ostuobjekti, samas on ilmselt tulemas aktsiate osas korrektsioone, ka trükitud raha osas tuleb ilmselt kõikumisi - küll selle mahu kokkutõmbamisi, küll uuesti lõdvendamisi, ei saa välistada ka usalduse langemist riiklike võlakirjade suhtes, mis ei ole ka ühes suunas liikumine, vaid edasi-tagasi lainetamine.
(B) osas on oodata siis A-B-le (juunist praeguseni) järgneva C algamist (kui see juba pole alanud).  C võib tulla päris pikk tõus, seega pole sellega "sõidu" alustamisega kiire - pigem võiks oodata kinnitust laine struktuuris, et see liikumine on alanud. Kuna A-B on korrigeeruvad lained, siis pole neil ka seda piiri, et 2. laine ei korigeeri 1. lainet üle 100%. Täiesti võimalik on, et B pole veel lõpetanud ja langeb allapoole A algust. Kuigi see tase on olnud oluline vastupanu-toetuse tase juba alates 2009. aastast ning seega sellest läbiminek ei ole nii kerge.
Eelmisel suvel langes kulla hind eelmise tõusu algusest 38,2% tasemeni. See on iseenesest väga sobilik pikkus kogu korrektsioonile. Seepärast hakatigi ootama uut impulsslainet ülesse. Samas (ka ise olen märganud neid juhte) võib sellise korrektsiooni teha ka vaid A-laine korrektsioonist, millele järgneks veel B ja C. Kui eelmisest suvest oleks alanud suur tõusulaine, siis makrona oleks see tähendanud, et krediit ei jätkaks enam kokkutõmbumist ja trükitud raha mõjul algaks meeletu inflatsioon. Ilmselt see aga nii üheselt majanduses ei juhtu - võnkumisi edasi-tagasi on rohkem.


No comments:

Post a Comment