Sunday, October 3, 2010

Jaapani Candle-Stick

Jaapani Candle-Stick'idest ja nende signaalidest on igal pool palju juttu, kuid vähemalt nende uurimisega tegelejate arvates on nad põhjendamatult tahaplaanile jäänud.
Graafikute analüüsi (tehnilise analüüsi) suur ülesanne on püüda ajaloolisest infost "välja võluda" ennustusi tuleviku jaoks. Opponendid võrdlevad seda tahavaatepeegli abil auto juhtimisega.
Probleemiks ongi, et igasugused arvutatavad suurused on tahapoole vaatavad. Sõltuvalt perioodist, mille jagu tahapoole vaadatakse, tekibki viivitus reaktsioonis tegelikkusele. Kui seda perioodi lühendada, tekib rohken müra, mis tegelikult ei ole oluline investeerimisotsuste tegemisel. Kui pikema perioodiga siluda näitajaid, siis jääme jälle turu liikumisest maha.

Minu lihtsustatud järgnevus turul toimuvast:
1. Turul toimub psühholoogiline ootuste muutumine, sõltuvalt uudistest, ajast jm. Kuna turg on suur, on selline muutus inertne - üks investor võib muutuda küll sekundi jooksul pullist karuks, kuid mitte kogu turg.
2. Toimuvad mingid liikumised (hind ja maht) turul tulenevalt ootuste muutumisest, mida me saame numbritega mõõta.
3. Trend läheb uude suunda.

Küsimus on, et numbri 2 juures saab ettevaatlik investor küll numbritest näha, mis toimumas on, kuid tegelikult on siis juba midagi toimunud, mis kajastub kindlasti kasumis.
Eesmärk oleks siis, et juba numbri 1. juures taibata, mis turul on toimumas.
Minu hüpotees: Jaapani candle-stick'ide abil on lootus turu emotsioone tabada juba number 1. juures. Teine osa hüpoteesist: võib-olla on turu käitumine candle stick'ide jaoks paremini "tõlgendatav" mitte aktsiate vaid kauba (nafta, metallid, toit jms.) puhul, sealt nad ju tulnud ka on.

No comments:

Post a Comment