Tuesday, June 23, 2009

Covered call võimendatud varadele

Praegusel turu madalseisu ajal ootavad kõik aega, millal turud lõplikult tõusma hakkaksid ning investorite kontod rahaga täidaksid.
Turud on vaieldamatult ajaloolises mõttes madalseisus, investoritel on erinevad lähenemised, kuidas selles olukorras käituda: mõned üritavad ära tajuda, millal hakkab õige pulliturg ja sel hetkel positsioone võtta, mõned üritavad madalseisu lainetusest kauplemisega kasu lõigata ning mõned on seisukohal, et turgu nagunii ette ei ennusta, on vaja osta varasid osade kaupa, siis moodustub varade hind keskmisena, mis, arvestades turu madalseisu, peaks lõpuks sobilik olema.
Sõltumata, kuidas investor käitub, on kasulik taktika covered call. See tähendab, et investor omab mingit vara ning ta müüb selle peale call-optsioone. Investor omab seega vara, mida ta nagunii omaks, lisaks teenib ta optsioonide müügi pealt preemiat. Summana, liigub turg nagu ta liigub, on investori kasum märgatavalt suurem (või siis kahjum väiksem).
"Halb stsenaarium" on, kui varade hind tõuseb rohkem, kui investor arvas. Investor on sunnitud optsiooni omajale müüma varad kalli hinnaga. Lisaks jääb muidugi investorile veel ka optsioonipreemia. Arvestades turu lainetamist, on küllaltki tõenäoline, et turg lainetab allapoole tagasi allapoole strike-hinda ning investor võib varad kasumiga tagasi osta. Tegelikult jääb tagasiostul investor plussi veel hinnaga, mis on strike-hind, pluss optsioonipreemia, miinus tehingukulud.
Milleks on postituse pealkirjas "võimendatud varad"?
Kogenud aktsiakauplejad soovitavad võimendatud varadega vaid kaubelda, mitte võtta pikaajalisi positsioone. Kui vaadata praeguses madalseisus ajaloolisi hindasid, on kiusatus muidugi võtta pikaajalisi positsioone. Sõltumata varade volatiilsusest tundub tõusupotentsiaal ikkagi meeletu olevat.
Milleks optsioonid võimendatud varadele? Sellele vastamiseks tuleb vaadata optsiooni hinna kujunemist. Optsiooni hind moodustub esmaselt sisemisest väärtusest, mis on strike-hinna ja turuhinna vahe. Teine osa moodustub riskist: mis omakorda sõltub kahest tegurist: ajast optsiooni tähtajani ning vara volatiilsusest. Siit tuleneb, kui tahta, et teatud suurusega osa varade hinnast moodustaks riski osa optsiooni hinnas, tuleb optsiooniga kaubelda kaugemas tulevikus või valida suurema volatiilsusega vara, milleks võimendatud varad ongi. Nii tulevik kui varade volatiilsus on risk investori jaoks, mis võib valusalt karistada. Tulevikku on raske hinnata, samas võib pikajaliselt praeguses olukorras prognoosida turu tõusu, seega pikaajalist call-optsiooni müüki peab tõsiselt läbi mõtlema. Siin tulebki appi volatiilsus, sest see on liikumine ajas ning mitte ainult üles, vaid ka allapoole.
Näide. Nädal aega enne juuni opsioonireedet võis müüa selle kuu call-optsiooone võimendatud finantsindeksile FAS tootlusega ca 4% nädalas strike'le, mis oli turuhinnast üle dollari (ca 12-13%) kõrgem. Samas olukorras lubas optionpain veel pea kümneprotsendist tõenäolist langust nädala jooksul. See tundus indeksvara puhul küllaltki ebatõenäoline, kuid tegelikult see pea nii läkski, samas ilma märgatavate negatiivsete uudisteta (maailmapanga uus majanduskasvu prognoos tuli alles esmaspäeval). Siit tõusebki turuga manipuleerimise spekulatsioon, millest palju kirjutatakse, kuid mida on raske uskuda, kuid mida tegelikkus näitab. See pea 4% oli nagu "maast leitud", seda muidugi eeldusel, et investor oli otsustanud nagunii seda vara hoida. Kui vaadata nüüd juba ajalugu, oleks loomulikult võinud vara müüa ja hiljem tagasi osta, kuid see on juba tagantjäreletarkus, covered call'i müük on aga ette arvutatav ja selle risk hinnatav.
Nagu näitest nähtub, on võimendatud varade optsioonide hinnad ka lühikeses perspektiivis küllaltki suured. Siit ka võimalus lühiajaliste optsioonidega kaubelda, võimendamata varadega peaks ilmselt pikemaajalisemasse tulevikku vaatama. Võimaliku kasu kõrval peab loomulikult arvestama ka võimaliku kaotusega, mis võimendatud varade puhul võib küllaltki suur olla. Covered call on selle koha pealt muidugi hea, et kaks vara tasakaalustavad teineteise riske, põhirisk on hästi suure võimaliku kasumi kaotamine, kuid ka selle koha pealt võib midagi ette võtta, sõltuvalt investori likviidsusest jne.
Erilistele adrenaliinijüngritele võib muidugi pakkuda uncovered call'i müüki - sellega siis müüakse call-optsioon, ise alusvara omamata. See on muidugi praegusel turul, mis võib iga hetk järsu hüppe üles teha, ääretu risk. Samas tootlus võib olla matemaatiliselt lõpmatus (rõhk siin sõnadel "võib olla").

No comments:

Post a Comment