Thursday, October 13, 2016

Kas tõesti on võimalik millegi alusel turu tulevikku ette ennustada?

Ka minult on küsitud, kas ma tõesti näen lainete abil ette, mis turul toimub? Kas on võimalik näha, mida turg peab tegema, kui see õigesti käitub ?

Turg "ei pea" tegema midagi. See, mida turg teeb, ongi õige - vaid meie võime valesti eeldada (aru saada).
Ette nägemisest:
On erinevad mustrid, kuidas hind võib tulevikus muutuda. See sisaldab üles-alla lainete kuju ja tasemeid, mille vahel see toimub. Üldiselt on igal ajahetkel selliseid võimalusi mitu. Seega öelda, et kindlasti läheb hind mingit kindlat rada mööda, on vale. Küll saab (eriti, kui on abiks kogemus) öelda, et mingid arengud on tõenäolisemad. Nii tasubki hakata liikumist jälgima tõenäolisemaks peetavast alustades. Kuna teada ei ole ainult lõpp-punkt, vaid ka vahepealsed pööramise piirkonnad, toetuse-vastupanu tasemed, siis saab pidevalt kontrollida, kas se liikumine ikka toimub arvatud kohta. Kui tuleb mingi vastuolu, siis peab valima mingis teise variandi, mis on järgmisel kohal tõenäosuse järgi.

Loen praegu ühte raamatut, kus on öeldud selgelt välja kogu selle asja praktikasse rakendamise mõte ühe lausega.

Life and trading are about doing the right thing, not about being right.
 "The Buddhist Trader", Essen, Mercedes Oestermann van

No comments:

Post a Comment