Wednesday, August 21, 2013

USA 30-aastased võlakirjad huvitaval tasemel

USA 30-aastaste võlakirjade graafik näitab, et see nädal käidi vastu 61,8% taset 2011. aasta langusest 2012. aasta keskpaiga ajaloolisse põhja. 61,8% on oluline Fibonacci number korrektsioonide jaoks - sageli on korrektsioon just nii suur suhtesse eelnevasse lainesse.
Kas Fed lubab seekord suuremat abi (või abi jätkumist) võlakirjaturule?
Ka teised võlakirjade graafikud on huvitavatel tasemetel - 200SMA pikematel graafikutel, pikemaajalisem vastupanujoon (TNX 2008 ja 2010 põhjadelt tõmmatud) jne.



No comments:

Post a Comment